ارزیابی شاخص های سرمایه‌گذاری فضای کسب و کار با رویکرد سیاستهای کلی مسکن و شهرسازی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره DBA سازمان مدیریت صنعتی

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت شاخص های بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی عملکرد آنها در سرمایه گذاری حوزه مسکن است، که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه در اختیار انبوه سازان حقیقی و حقوقی استان مازندران با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه عمران، معماری و سایر رشته های مرتبط با امور ساخت و ساز قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ده شاخص معرف فضای کسب و کار، سه شاخص چگونگی اخذ اعتبار از نظام بانکی، حمایت از سرمایه گذار، و شرایط و مقررات اخذ مجوز، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش مسکن هستند و شاخص دسترسی به خدمات زیربنایی نیز از بالاترین عملکرد در این حوزه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Indicators of Improving Business Environment in Housing Investment

نویسندگان [English]

  • َAli Sobati 1
  • Zahra Karimi Mughari 2
1 Industrial Management Institute, DBA Student
2 Economic and Administrative science, the university of Mazandaran, Babolsar
چکیده [English]

The business environment is one of the effective factors that affecting the performance of businesses which managers or business owners are not able to change or improve them. The purpose of this study is to recognize a comprehensive understanding of the importance of indicators for improving the business environment and assessing their performance in housing investment, which is one of the most important economic sectors in Iran. The method of research and collecting of data is the survey and analytically based on a validated questionnaire, which distributed between mass-builders of Mazandaran province who have a university degree in civil, architecture and other related fields of construction. For statistical analysis, the Importance-Performance analysis model (IPA) has been used. The results of this study show that among the ten indicators of the business environment, three indicators: Getting credit, protecting investors, and Dealing with construction permits are the most important factors affecting the investment of the housing sector, and Getting electricity (Access to infrastructure services) also has the highest performance in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improving Business Environment
  • Investment
  • Housing Sector
  • Importance-Performance Analyst