چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و سیاسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بیان ویژگی‏های مثبت انرژی‏های تجدیدپذیر و ضرورت جایگزین نمودن آنها با انرژی‏های فسیلی به­خصوص نفت است. در راستای این هدف، سوال اصلی مقاله این‏گونه مطرح می‏شود که با توجه به شرایط ایران، مهم‏ترین مزیت‏های انرژی‏های تجدیدپذیر چه مواردی هستند؟ در پاسخ این گونه مطرح می‏شود که مهم‏ترین مزیت‏های انرژی‏های جدید، پاکی، انعطاف‏پذیری، پاک‏بودن و ایجاد اشتغال هستند. این انرژی‏ها نه تنها مشکلات انرژی‏های فسیلی را ندارند، بلکه زمینه توسعه پایدار کشور را نیز فراهم می‏آورند. بر این اساس در حالی که وابستگی به نفت امنیت ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با چالش‏های جدی مواجه نموده است، انرژی‏های تجدیدپذیر، زمینه توسعه و در نتیجه امنیت پایدار را مهیا می‏سازند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را با روش توصیفی تحلیلی طی سه بخش مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتیجه نشان خواهد داد که در ایران گریزی جز روی آوردن به انرژی‏های تجدیدپذیر وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenge Of Fossil Energy And Importance Of Investment In Renewable Energies In Iran

نویسندگان [English]

  • fereshteh payam 1
  • Abolghasem Taheri 2
  • Ghasem Torabi 3
1 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Azad University, Tehran, Iran
2 Full Professor of Department of Political Science, Faculty of Law and Politics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Department of International Relation, Faculty of Law and Political Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University,Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this paper is to express the positive features of renewable energy and the need to replace it with fossil fuels, especially oil. To achieve this goal, the main question is what are the most important advantages of the renewable energy considering situation of Iran. In response, it is suggested that most important advantages of these new energies are renewability, flexibility, cleanliness and creating  job opportunities. New energies not only do not have the problems of fossil fuels, but also provide the sustainable development for the country. Accordingly, while dependency on oil challenging  security of countries in different aspects of political, economic, social and environmental, new alternative energies provide development and sustainable security for countries. This article intends to discuss this matter in three part by aid of descriptive-analytical method. The result will show that there will not be any other alternative but to use new energy sources with renewable and clean nature in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fossil Energy
  • Renewable Energies
  • Environmental Issues
  • sustainable development
احمدی، سید عباس و الهام سادات موسوی (پاییز1385)، نقش انرژی فسیلی در ژئوپلیتیک جهانی انرژی، فصلنامه راهبرد یاس، شماره 7.
اجباری شدن الگوی اصلاح الگوی مصرف از سوی وزارت نفت، 1395، قابل دسترس در:
ترابی، قاسم (پاییز 1389)، محیط‌زیست از منظر واقع‏گرایی، لیبرالیسم و بوم‏گرایان افراطی(با تأکید بر پروتکل کیوتو)، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم.
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، 1394، قابل دسترس در:
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=249311&type=all&isLaw=0
ترابی، قاسم (1392)، استراتژی انرژی‏ چین و آمریکا در زمینه انرژی، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تعهد ایران برای کاهش 4 درصدی گازهای گلخانه‏ای تا 2030، 1395، قابل دسترس در:
http://www.isna.ir/news/94111308864/تعهد-ایران-برای-کاهش-4درصدی-گازهای-گلخانه-ای-تا-2030
حمیدیه، محمد (1395)، ایران چهار برابر متوسط جهانی گاز مصرف می‏کند، قابل دسترس در:
زنگنه، بیژن (1395)، مصرف گاز طبیعی در ایران تا پایان سال آینده دو برابر می‌شود، قابل دسترس در:
http://www.sarkhat.com/fa/news/141603580/
صفایی، بطول و گیتی طالقانی (مهر 1380)، نقش و جایگاه انرژی‏های پاک در جهان و ایران، اقتصاد انرژی.
میرزایی، محمد(1391)، انرژی‌های‌ پاک، قابل دسترس در:
شرکت ملی نفت، قانون اصلاح الگوی مصرف، 1395، قابل دسترس در:
http://www.nioc.i