بررسی سیاست‌گذاری عمومی در حوزه اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.30507/jmsp.2022.335681.2399

چکیده

اشتغال؛ مساله‌ای تاثیرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص؛ اشتغال افراد دارای معلولیت؛ موضوع و مساله‌ای است که به جهت دستیابی به فرصت‌های برابر در جامعه، دستیابی معلولان به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و عدم تبعیض نسبت به این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر؛ بررسی وضعیت سیاست‌گذاری معلولان در کشور ایران می‌باشد. در این تحقیق تلاش می‌شود بصورت توصیفی و تحلیلی و از طریق روش سیپ، ساز و کارهای حمایتی ایران، در بحث اشتغال، با رویکرد سیستمی، مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. مقاله در رویکرد تحلیل سیستمی نوشته شده است و سعی می گردد بررسی شود که ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان چه بوده است؟ نتایج تحقیق، بیانگر آن است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به جهت بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید ساز و کار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجرائیات وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of public policy in the field of employment of the disabled in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rohollah Eslami 1
  • Mohadesh Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Master student of Public Administration, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Employment; It is an influential issue in every person's life. In particular; Employment of people with disabilities; It is an issue that in order to achieve equal opportunities in society, the achievement of positive consequences for the disabled due to employment and non-discrimination against this group, should always be considered by officials. The purpose of this study; A review of the policy-making process of the disabled in Iran. In this research, an attempt is made to discuss and evaluate Iran in a descriptive and analytical manner and through the library method, support mechanisms in the discussion of employment, with a systemic approach. The article is written in a systematic analysis approach and tries to examine what were the inputs, designs, implementations and policy outcomes in the field of employment of the disabled? The results of the research indicate that there is a weakness in the discussion of implementation and in order to improve the situation of the disabled in the country, there should be a strict monitoring mechanism and special attention to the discussion of implementation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Disabled
  • Employment of the Disabled
  • Islamic Republic of Iran