کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی
بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی

دوره 8، شماره 31، آبان 1399، صفحه 452-480

10.30507/jmsp.2020.102561

آذر هاشمی نژاد؛ منصور غنیان؛ عباس عبد شاهی؛ بهمن خسروی پور