بررسی آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بین الملل

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

هدف اصلی برای مطالعه حاضر بررسی آسیب‌شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در سه حوزه تنوع سازی صادرات و واردات و قاچاق است، شواهد برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تنوع سازی صادرات و واردات روند مناسبی را تجربه نکرده‌اند و شاخص تمرکز افزایش یافته است، طوری که سهم واردات از دو کشور چین و امارات در سال 1393 معادل 47 درصد و سهم کالاهای وابسته به نفت در صادرات ایران معادل 45 درصد است، میزان حجم قاچاق واردات برآورد شده از تحلیل ثانویه در سال 1393 برابر با 27 میلیارد دلار بوده و کل قاچاق برآورد شده از مدل MIMIC معادل 25 میلیارد دلار است، بنابراین بالا بودن قاچاق و عدم ثبات درآمد ارزی موانع اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند، تنوع سازی صادرات و مبادی واردات، کاهش بازدهی در بازارهای بدون ارزش افزوده، تقویت روحیه جهادی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، ایجاد مزیت در صادرات صنعتی از جمله سیاست‌های بهینه در جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Pathology of National Economy from the Perspective of Resistance Economy in International Scope

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Hafzie 1
  • Younes Goli 2
1 Assistant Professor of economics at Imam Hossein university
2 Ph.D student of economics at Razi university
چکیده [English]

The main goal of this study is to examine the pathology of national economy from the perspective of resistance economy in three fields of export and import diversification and smuggling. The evidences for Iran’s economy show that export and import diversification has reduced, so that the share of import from China and Emirate in 2014 was 47 percent and share of oil-related goods in Iran’s export was 45 percent. The estimated import smuggling by second analysis in 2014 is 27 billion dollars and total smuggling by MIMIC model is 25 billion dollars. Therefor rising smuggling and instability of foreign exchange income are the main obstacles for the resistance economy to be come true. Export and import diversification, reducing the profit in non-value added markets, improving the moral of sacrifice, improving the relationship between university and industry and creating relative advantage in industrial export are the optimal policies to reduce vulnerability of economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • export diversification
  • import diversification
  • Smuggling
آذربایجانی، کریم، راکی، مولود و همایون رنجبر (1390)، تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای دی هشت)، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1(3): 201-165.
تقی‌پور، انوشیروان و افسانه موسوی آزاد کسمایی (1380)، تحلیلی بر متنوع سازی صادرات و تاثیر آن بر افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی: مورد مطالعه ایران، پژوهش نامه بازرگانی، 18: 144-109.
جلیلی، سعید (1395)، اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در تحقق اقتصاد مقاومتی، فصلنامه حبل‌المتین، 14: 121-106.
خوش چهره، محمد (1391)، سایت تابناک به نقل از روزنامه خراسان، 9 مرداد.
صامتی، مجید، سامتی، مرتضی و علی دلایی میلان (1388)، برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران (1384-1344): به روش MIMIC، مجله مطالعات اقتصادی بین الملل، 20(2): 114-89.
علیزاده، هانیه و فرهاد غفاری (1392)، برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی عوامل موثر بر آن، فصلنامه علوم اقتصادی، 7(25):69-31.
معمارنژاد، عباس، امام وردی قدرت اله، شایسته افسانه (1387)، بررسی اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی (سال‌های 1385-1358)، فصلنامه علوم اقتصادی، 2(3): 100-85.
نعمت‌اللهی، سمیه و علیرضا گرشاسبی (1393)، بررسی تغییرات تنوع پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی با تاکید بر دوره زمانی 1391-1383. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،4(14): 92-75.