امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائه سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مالی و بانکی، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.321931.2357

چکیده

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری و تخصصی می‌توان گفت یکی از ضرورت‌های اساسی برای این دسته از بانک‌ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن‌هاست. بنابراین در این مقاله سعی شده است به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک‌های توسعه‌ای باید توسط مقررات احتیاطی کنترل شوند. آیا توافق بازل چارچوب مناسبی برای بانک‌های توسعه‌ای هست و چالش‌های هریک از پیمان‌های بازل چیست. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد که بانک‌های توسعه‌ای بیش ازآنکه نیاز به مقررات احتیاطی داشته باشند باید توسط مقام ناظر جهت حصول اهداف موردنظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند.

درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ما نشان می‌دهد که پیمان دوم بازل با توجه به انعطاف‌پذیری بیشتر آن مورد استقبال بیشتر بانک ‌های توسعه‌ای در سطح جهان قرار گرفته است .

نتایج این پژوهش در رابطه با بازل III نشان می‌دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک‌های توسعه‌ای مشکل‌ساز به نظر نمی‌رسد، مانند درمان ریسک نقدینگی، مشتقات و غیره. اما برخی از الزامات جدید در بازل III نگران‌کننده به نظر می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of regulatory and prudential regulations for development banks and Provide regulatory policies for the resistance economy

نویسندگان [English]

  • Razieh Ahmadi 1
  • Mohammad Hashem Botshekan 2
  • Jafar Jamali 3
  • Abbas Memarnejad 4
1 PhD Student in Finance, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Azad University, Electronic Branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

General policies of resistance economy with the aim of ensuring dynamic growth and improving indicators of economic resistance and achieving the goals of the 20-year vision document, general policies of resistance economy are communicated with a jihadist, flexible, opportunistic, productive, endogenous, progressive and extroverted approach.Given the differences in the role, goals and performance of development banks with commercial and specialized banks, it can be said that one of the basic necessities for this group of banks is to review the supervisory regulations governing them. Therefore, this article tries to answer two basic questions in this regard: From a theoretical point of view, should development banks be controlled by prudential regulations?Is the Basel agreement a good framework for development banks and what are the challenges of each of the Basel agreements? The studies in this article show that development banks should be supervised by a supervisory authority to achieve the objectives of this type of bank rather than the need for prudential regulations. Regarding the second question, three Basel agreements were examined and our results show that the second Basel agreement has been more welcomed by development banks worldwide due to its greater flexibility. The results of this study in relation to Basel III show that some of the requirements of this agreement do not seem to be problematic for development banks, such as the treatment of liquidity risk, derivatives and so on. But some of the new requirements in Basel III seem troubling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory and precautionary regulations
  • Development Bank
  • Basel Committee
  • Economic Strength