تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق، دانشکده‌ حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30507/jmsp.2022.318599.2345

چکیده

دولت‌ها اغلب از تحریم­های اقتصادی برای تأثیر یا تضعیف اقدامات سیاسی خود و سایر کشورها استفاده می‌کنند. آمریکا به‌واسطۀ هژمونی دلار، به‌عنوان ارز بین­المللی و سیستم پرداخت‌های بین­المللی سوئیفت (جامعۀ جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی)، به‌دنبال اهداف استراژیک اقتصاد دفاعی و جنگ اقتصادی است. قطع ارتباط یک کشور از شبکۀ سوئیفت یکی از قدرتمند­ترین سلاح­های اقتصادی است. آمریکا سوئیفت را به ابزار جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف تبدیل کرده است. پرسش مقاله این است: جامعۀ بین­المللی دولت‌های متأثر از تحریم­های یک‌جانبۀ آمریکا به‌ویژه ایران چه تدابیری برای مقابله با این­گونه اقدامات یک­جانبه اتخاذ کرده­اند؟ در پاسخ به این سؤال به روش توصیفی و تحلیلی، عملکرد بین­المللی دولت‌های متأثر از تحریم و مطالعۀ ارزها و ابزارهای پرداخت جایگزین، این نتیجه حاصل شد که سوء‌استفادۀ آمریکا از ابزارهای بین­المللی مالی و تسلیحاتی کردن آن‌ها باعث اجرای سیاست­های دلارزدایی و ابتکارات و بسترهای پرداخت جایگزین و منطقه­ای شدن نظام پولی بین­المللی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measures of the International Community and Iran Against Sanctions by Emphasizing the SWIFT’s International Payment System and De-Dollarization Considering the Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Hossein Ale kajbaf 1
  • Hassan karimi Mahabadi 2
  • Mojtaba Babaee 3
1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 PhD student in Law, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

  Governments commonly use economic sanctions to influence or weaken other countries’ policies. The United States employs the hegemony of dollar, as an international currency, and the international payment system, SWIFT, to follow its strategic aims of defensive economy and economic war. One of the most powerful economic tools is to cut a country’s access to SWIFT. America has turned SWIFT as an economic tool against other countries. Accordingly, this study seeks to find out what measures have been taken by the international governments, in particular Iran, to combat against the unilateral sanctions enforced by America. To answer the question, a descriptive-analytical method was used to investigate the performance of the international governments affected by sanctions, cryptocurrency, and alternative payment systems. The findings showed that America’s misuse of the financial international tools has resulted in de-dollarization, and creativity in employing alternative payment systems, which by its own account has resulted in regional monetary systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternative methods of dollar payment
  • SWIFT
  • dollar hegemony
  • de-dollarization
  • cryptocurrency