عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دکترای کارآفرینی بین‌الملل، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

در عصر معاصر، سیاست­های توسعۀ کسب­وکار یکی از مهم‌ترین نیروهایی به‌شمار می­آید که دنیای مدرن را تحت تأثیر قرار  داده است. از طرف دیگر جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر شده است. هدف پژوهش حاضر مطالعۀ عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب­وکارهای جدید در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش، از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته­های تحقیق روشن کرد که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست­های خُرد و کلان، به ساختار سازمانی خاصی نیاز دارد که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به‌نحوی است که عملکرد مؤثر امکان­پذیر گردد. همچنین مطابق نتایج، رسالت دانشگاه، به‌عنوان پیش­بین صلاحیت توسعۀ سیاست­های کارآفرینی، باید در چهار دسته درنظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه­ای و محتوایی. براساس یافته­های پژوهش، توسعۀ سیاست­های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه‌جانبه و هماهنگی در جنبه‌های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین­المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه­ریزی آموزشی و حتی فردی است. معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست­های توسعۀ کسب­وکارهای جدید معادل 694/0 به‌دست آمد که به‌نسبت مقدار مناسبی است. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Development of New Science Businesses at International Level and Global Experience

نویسندگان [English]

  • Reza Yadegari 1
  • Ebrahim Abbasi 2
  • Majid Ashrafi 3
  • Fereydoon Azma 4
1 PhD of International Entrepreneurship, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Ali Abad Katoul Branch, Ali Abad Katoul, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Ali Abad Katoul Branch, Ali Abad Katoul, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Ali Abad Katoul Branch, Ali Abad Katoul, Iran
چکیده [English]

In contemporary era, business development policy is one of the most important forces affecting the modern world. Moreover, globalization has resulted in increased welfare and more job opportunities. The current study aims to investigate the effective factors in developing new businesses at the international level and global experiences. It employs mixed-method. The findings show that Islamic Azad University requires a particular organizational structure to have effective micro and macro policies, meaning that it has to fine-tune and structuralize its organizational culture. Also, the findings indicate that the aims of the university as an organization to develop entrepreneurship policies could be categorized into four groups: structural, practical, developmental, and content-based. According to the findings of the study, developing the entrepreneurship policies in Islamic Azad University requires multi-faceted and organized measures in relation to entrepreneurship, international relations, cultural innovation, educational planning, and even individual levels. The Goodness of Fit test for the business development policy model is 0.694 which is a partially significant level. Therefore, the model is acceptable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • policy development
  • global experience
  • international leve
  • Islamic Azad University
اردبیلی، محمد. (1395). ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان. اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، 127-134.
الوندی­فر، سجاد. کدیور، پروین و عرب­زاد، مهدی. (1396). نقش واسطه­ای خودتفسیری در رابطه بین عزت­نفس و خلاقیت. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3):163-194.
حسنقلی­پور، حکیمه. قلی­پور، آرین و روشندل اربطانی، طاهر. (1390). موانع تجاری­سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، 4(14):183-165.
رحیم­نیا، فریبرز و حسنی­راد، پریسا سادات. (1395). بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین­المللی. کنفرانس بین­المللی کسب ­و کار: فرصت­ها و چالش­ها، 1-20.
خلیلی، فرزانه. (1398). بررسی عوامل و سیاست­های موثر بر اشتغال نیروی کار. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. 7(27): 60-41.
رحیم­نیا، فریبرز و سجاد، عاطفه. (1394). تاثیر جهت­گیری­های راهبردی بر عملکرد شرکت­های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی. مدیریت نوآوری، 4(2):114-87.
زعفریان، رضا. نیرومند، پوراندخت و رنجبر، محبوبه. (1390). الگوهای طراحی مدل کسب­ و کار. کار و جامعه، 135: 41-10.
عباس­زاده، حسن. درویش، حسن. الوانی، سید مهدی و صالحی صدقیانی، جمشید. (1390). الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، 7: 116-99.
عبدالله­زاده، غلامحسین. کلاگر، پیمان. محبوبی، محمدرضا و عابدی سروستانی، احمد. (1392). بررسی تاثیر آموزش­های فنی و حرفه­ای بر بسترسازی ملزومات و نیازهای شروع کسب و کار. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، 23-17.
منطقی، منوچهر و ثاقبی سعیدی، فاطمه. (1392). مدل­های کسب ­و کار: مبانی، ارزیابی، نوآوری. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 9(35): 39-51.
فریاد، لعیا. خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس الدین. (1397). بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 25: 17-26.
فیض، داود. جلالی، علی اکبر. زارعی، عظیم و سوری، احسان. (1397). تحلیل ابعاد بنگاه­های مادرزاد بین­المللی (بمب) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران. توسعه کارآفرینی، 11(2): 360-341.
قایدی حیدری، فاطمه و طوقیان چهارسوقی، نرگس. (1393). همبستگی تفکر انتقادی با ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1(1): 11-17.
کاظمی، علیرضا و شکیبا، علیرضا. (1396). بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی (تحقیق موردی: شرکت هپکو). ماهنامه تدبیر، 200(13): 23-10.
کیاکجوری، داود. کوزه­گر، امین و امیری، بهناز. (1391). ضرورت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، 11-1.
محمدی، حمیدرضا. احمدی، عبادالله و امین شایان­جهرمی، شاپور. (1390). بررسی رابطه­ی ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامه­ علمی  پژوهشی جامعه شناسی زنان، 2(1): 99-120.
محمدی، حمید. کریم، محمدحسین. ثمره هاشمی شعبجره، خدیجه و سرگزی، علیرضا. (1398). اثرات شوک­های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 7(26): 268-284.
مقیمی، سیدمحمد. صدیق­زاده، اصغر. جعفرزاده کوچکی، احمد و نظری، عزت. (1389). بررسی عوامل محیطی بر تجاری­سازی ایده­ها و نتایج تحقیقات. مطالعات مدیریت راهبردی، 2: 126-113.
میرقربانی گنجی، سید موسی. (1392). انتقال فناوری راهکاری موثر در توسعه­ی صنایع کوچک و متوسط. ماهنامه مدیریت صنعت هوشمند، 4: 19-23.
ناظمی، فاطمه و مجید، صفاری­نیا. (1394). بررسی ارتباط سبک­های تصمیم­گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(4): 89-117.
نیاسری، محمد. کریمی، آصف و احمدپور داریانی، محمود. (1394). تحلیل عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای کارآفرینانه (مورد مطالعه کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی استان زنجان). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(2): 1-24.