کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 51-67

محمدنبی شهیکی تاش؛ صابر مولایی؛ زینب حلاج زاده


تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 93-104

10.30507/jmsp.2013.3271

داود دانش‌جعفری؛ علی سردار شهرکی؛ هاجر اثنی عشری؛ یحیی حاتمی