کلیدواژه‌ها = سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 1-21

10.30507/jmsp.2020.102269

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی