نویسنده = روح اله اسلامی
تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 216-244

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار


سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 107-133

مجتبی احمدیان؛ روح اله اسلامی