اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش­های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می­شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک­هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار کنند، سود سرشاری به دست خواهند آورد و در غیر این صورت متحمل زیان می­شوند. اهمیت مسأله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه­های توسعه، سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم­انداز به آن پرداخته شده است. لذا با توجه به اهمیت و تأثیر بانکداری الکترونیک در توسعه سیستم بانکی این مقاله بر آن است تا اثر بانکداری الکترونیک را بر شاخص­های سودآوری بانک­ها مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور در این مقاله آمار­های سالانه سیستم بانکی مربوط به دوره 1394-1384 و برای30 مورد از بانک­های ایران استفاده می­شود. روش مورد استفاده برای برآورد مدل به دلیل ترکیب داده­های سری زمانی و مقطعی روش داده­های تابلویی است. نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که شاخص‌های که به منظور ارزیابی بانکداری الکترونیکی به کار گرفته شده است دارای ارتباط مثبت با شاخص‌های سودآوری ROA و ROE هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of electronic banking on profitability of the banking system

نویسندگان [English]

  • Hossein Amiri 1
  • Azam Ahmadian 2
چکیده [English]

The growth of information and its influence on trade has changed banking procedures. With the development of e-commerce transactions through the electronic banking, we need to transfer funds and resources more than before and implementation of e-commerce would be impossible without electronic banking. In these conditions, the banks can more quickly adapt to their internal structures, to gain the full benefit, Otherwise, they will lose. The importance of banking is so high that in all development programs has been paid. Considering the importance and impact of electronic banking in the development of banking system, this article surveys the impact of electronic banking on bank profitability indicators. Therefore, annual statistics relating to the banking system for the period 2005-2015 and 30 cases of Iranian banks will be used. The method used to estimate is panel data. The results indicate that Indicators that are used to evaluate electronic banking, there is A positive relationship with profitability indicators ROA and ROE. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic banking
  • profitability index
  • Banking System
  • panel data
ندارد