نویسنده = مصیب پهلوانی
بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 272-297

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

مصیب پهلوانی؛ رمضان حسین زاده؛ حسینعلی بندانی خاریکه


تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 90-108

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی