دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 1-280 
1. سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران

صفحه 1-20

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


4. بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران

صفحه 61-80

ایوب ابوذری؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ عبدالرضا کرانی


5. بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

صفحه 81-100

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد