دوره و شماره: دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، اردیبهشت 1398 
اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 730-749

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.730

سلمان ستوده نیا؛ حسین احمدی راد؛ محمد دانش نیا؛ فرنگیس احمدی راد؛ اعظم قزلباش


بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی

صفحه 824-843

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.824

زانیار شیخه پور؛ اصغر مشبکی؛ حمید خداداد حسینی؛ فرشته منصوری موید