دوره و شماره: دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، بهمن 1396، صفحه 1-210 
2. برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 21-40

محمد آقارضی درمنی؛ مرتضی بیرانوند؛ علیرضا نصر اصفهانی


8. اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی

صفحه 141-160

پیام شجاعی؛ محسن جاجرمی زاده؛ مسلم علیمحمدلو؛ حسین مهرکی