دوره و شماره: دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 4، دی 1400، صفحه 659-879 
2. بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


5. مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

صفحه 774-796

10.30507/jmsp.2021.282139.2231

اسداله تیموری یانسری؛ فاطمه شفیعی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ پریسا نوری درزیکلائی