نمایه نویسندگان

ا

 • ابطحی، یحیی آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 686-709]
 • ابوذری، ایوب بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • احمدی راد، حسین اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • احمدی راد، فرنگیس اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • اسپهان قره‌بابا، اصغر رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 456-477]
 • اشرفی، مرتضی راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • اکبری، مرتضی تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-40]
 • الوانی، سیدمهدی سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • امیری، حسین برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • امیری، حسین بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 770-789]
 • ایراندوست، مژگان الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-160]
 • ایزدخواستی، حجت اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی عمومی و دفاعی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 140-160]

ب

 • بشارتی، فهیمه تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-40]
 • بهرامی پاوه، رحمت تحلیلی بر روند پارادایم توسعه‌یافتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 478-497]

پ

 • پارسا، حجت بررسی روند شاخص‌های پایداری انرژی طی نیمه نخست سند چشم‌انداز 20 ساله ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 546-567]
 • پرهیزکار، مرتضی جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • پهلوانی، مصیب بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 60-80]
 • پورفرج، علیرضا بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-120]
 • پیرداده بیرانوند، محبوبه برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]

ت

 • تقوی، امیر بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 60-80]

ح

 • حبیبی، رحمان لزوم بازنگری سیاست ارزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز تجاری و تولید ملی ایران (۱۳۹۵-۱۳۸۰) [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 750-769]
 • حسنوند، داریوش تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 666-687]
 • حسنوند، علی اکبر تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 666-687]
 • حسین زاده، هدایت اثر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 498-517]
 • حسینی پور، سید محمد رضا بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 80-100]
 • حکمت‌آرا، حامد دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 596-617]
 • حمیدی، ناصر سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]

خ

 • خداداد حسینی، حمید بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]

د

 • دانش نیا، محمد اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • دهشیری، محمدرضا دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 596-617]
 • دهمرده قلعه نو، محسن ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 346-375]

ر

 • رزمی، سید محمد جواد اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • رسولیان، علی راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • رسولی زاده، منیراحمد اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 644-665]
 • رسولی نژاد، احسان راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده های لبنی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 844-863]
 • رضائی، محمدجواد آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-20]
 • روشن معز، مریم بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 770-789]
 • ریاحی، نوربخش منع جمع مشاغل درحقوق ایران با تاکید برمفهوم موسسات ومشاغل عمومی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 20-40]

ز

 • زارعی، حمید ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 346-375]
 • زرین نعل، زینب تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 808-823]

س

 • ستوده نیا، سلمان اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • سجادی، سیده زهرا بررسی روند شاخص‌های پایداری انرژی طی نیمه نخست سند چشم‌انداز 20 ساله ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 546-567]
 • سلاطین، پروانه تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 120-140]
 • سلاطین، پروانه تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 568-595]
 • سلمانپور زنوز، علی بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-100]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 808-823]
 • شقاقی شهری، وحید بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 770-789]
 • شکوهی فرد، سیامک بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-100]
 • شهیکی تاش، محمدنبی بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • شیخه پور، زانیار بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]

ط

 • طباطبایی نسب، زهره آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 686-709]

ع

 • عاقلی، لطفعلی بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه‌ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 710-729]
 • عبادی، محمد حسین آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-20]
 • عبدالرحیمی، ندا تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 120-140]
 • عزتی، مرتضی بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه‌ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 710-729]
 • علیزاده، شیوا برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • علیقلی، منصوره تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 398-413]
 • عیسی زاده روشن، یوسف بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-120]

ف

 • فراهانی فرد، سعید آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 790-807]
 • فلاحتی، علی رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 456-477]
 • فهام، الهام جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • فیضی، صدیقه راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 518-545]

ق

 • قزلباش، اعظم اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • قویدل سدهی، الهه آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 790-807]

ک

 • کاظم نیا، ترانه راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده های لبنی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 844-863]
 • کرانی، عبدالرضا بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • کرباسی، علیرضا راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]

گ

 • گل خندان، ابوالقاسم برآورد نوسانات کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 376-397]
 • گلی، یونس هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]

م

 • محمدزاده، اعظم رابطه بین تکانه‌های تجاری و پس‌انداز خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 414-433]
 • محمدزاده، سید حسین راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • محمدی، حامد سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • محمدی، حمید اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 644-665]
 • محمدی نسب، مهدی آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 790-807]
 • محنت فر، یوسف رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 456-477]
 • مداح، مجید الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-160]
 • مرادی، محمدعلی تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-40]
 • مشبکی، اصغر بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • مفوضی، بهاره آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 686-709]
 • ملکی نیا، زهرا راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 518-545]
 • ملکی نیا، عماد راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 518-545]
 • منصوری موید، فرشته بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]
 • منیری، محمدرضا هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]
 • موسوی، سیدکاظم بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-100]

ن

 • نادری، سعید تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 568-595]
 • نادمی، یونس تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 666-687]
 • نصراللهی، زهرا اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 40-60]
 • نوروزی عموقین، فریبا برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • نوفرستی، ابوالفضل اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • نوفرستی، محمد اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]

ه

 • هادیان، اعظم اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 40-60]