نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]

ا

 • احمدی، منیژه بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری و نقش میانجی یادگیری سازمانی با رویکرد سیاستهای تحول نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • اسدی، اسماعیل عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 56-85]
 • اسلامی، روح اله سیاست‌گذاری عمومی در حوزۀ اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 86-110]
 • اسماعیلی گنهرانی، بشیر زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 112-138]
 • الوانی، سیدمهدی طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]
 • ایزدی، حمیدرضا تأثیر مالیات نیروی ‌کار در رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 188-206]

ب

 • بنیاد، لیلی تحلیل گفتمان برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش آب [دوره 11، شماره 42، 1402]

ت

 • تیمورنژاد، کاوه مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 32-55]

خ

 • خلیلی، فرید بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • خیبریان، سکینه طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]

د

 • درنیانی، سحر عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 56-85]

ر

 • رجب بیگی، مجتبی مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 32-55]
 • رضایی، صفرعلی زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 112-138]
 • رضایی، عطیه مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 164-186]

ز

 • زارع، رضا مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 32-55]
 • زارع شاه آبادی، اکبر تحلیل گفتمان برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش آب [دوره 11، شماره 42، 1402]

س

 • سهیلی، کیومرث بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • سید نقوی، میر علی طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]
 • سیدی، فاضل مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران [دوره 11، شماره 42، 1402]

ش

 • شفیعی سروستانی، اسماعیل زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 112-138]

ص

 • صادقی آرانی، زهرا مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 164-186]
 • صدرنبوی، فاطمه عوامل مؤثر بر فرصت‌های شغلی با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 140-163]

ط

 • طوطیان اصفهانی، صدیقه مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • طیاران، شهرزاد مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران [دوره 11، شماره 42، 1402]

ع

 • عباسیان، مجتبی تأثیر مالیات نیروی ‌کار در رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 188-206]
 • علیدوستی، سیروس پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست [دوره 11، شماره 42، 1402]

ف

 • فتحعلی زاده کاوران، فاطمه عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 56-85]
 • فخرحسینی، سید فخرالدین بررسی تاثیر نرخ‌های مالیاتی بر برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • فرهادی، رضا راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • فلاحتی، علی بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402]

ک

 • کاویانی، میثم بررسی تاثیر نرخ‌های مالیاتی بر برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402]

م

 • محمدزاده، علی راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • محمدی، محدثه سیاست‌گذاری عمومی در حوزۀ اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 86-110]
 • مطلبی، مسعود راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • مهدی زاده، منیره عوامل مؤثر بر فرصت‌های شغلی با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 140-163]
 • موسی خانی، مرتضی مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران [دوره 11، شماره 42، 1402]

ن

 • نامداریان، لیلا پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • نظری، مهدی بررسی رابطه توسعه حرفه ای کارکنان با جانشین پروری و نقش میانجی یادگیری سازمانی با رویکرد سیاستهای تحول نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402]
 • نیازی، محسن مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 164-186]

ه

 • هاشم‌زهی، نوروز تجربه زیسته استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402]

ی

 • یاحی، رسول تجربه زیسته استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402]