نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]
 • آل کجباف، حسین تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 848-876]

ا

 • احمدی، حسن تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 388-407]
 • احمدی، راضیه امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • احمدی، کیومرث ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • احمدی، مسعود مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • استوار، مجتبی تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 668-684]
 • استوار، مجید تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 668-684]
 • اسدی، احمد برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده‌نگاری در چارچوب سیاست‌های کلی انرژی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 746-775]
 • اسدی، اسماعیل شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 714-745]
 • اسلامی، روح اله تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 216-244]
 • اسلامی، محسن نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 644-667]
 • امیدی، نبی عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ بودجه‌ریزی دولتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 776-798]
 • امیدی شاه آبادی، امید آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • امیدی فتحکوهی، طاهره بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 98-130]
 • انصاریان، مجتبی روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • انصاری سامانی، حبیب تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 192-215]

ب

 • بابایی، مجتبی تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 848-876]
 • باری پور، میلاد روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • باقری، علی الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 2-40]
 • بت شکن، محمدهاشم امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • بردبار، مریم تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 216-244]
 • بصیرت، میثم تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری‌ها در ایران، ‌ناظر ‌بر ‌بند ‌18 سیاست‌های کلی ‌نظام‌ اداری کشور [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 294-318]

ت

 • تقوائی نجیب، احمد مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 132-163]
 • تقوی، بهروز طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 272-292]
 • تیمورنژاد، کاوه برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده‌نگاری در چارچوب سیاست‌های کلی انرژی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 746-775]

ج

 • جزنی، نسرین الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 320-341]
 • جمالی، جعفر امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]

ح

 • حاجی کندی، هومن روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • حسن پور، سمانه آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • حسن زاده، رقیه بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 98-130]
 • حسن زاده، علیرضا الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • حسن زاده، محمد بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 444-474]
 • حسینی، اردلان آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • حسینی، سید شمس الدین تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 388-407]
 • حق روستا، زهرا طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 246-270]
 • حقیقت منفرد، جلال طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 246-270]
 • حیدری، حسن اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]
 • حیدری، داود نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 644-667]

خ

 • خدابخشی، اکبر تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشم‌انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 564-585]
 • خرم، کبری شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 714-745]

د

 • دانش فرد، کرم اله طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‏بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‏های علم و فناوری کشور [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 164-190]
 • درزیان رستمی، حسن نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 644-667]
 • درنیانی، سحر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 714-745]
 • دشت بانی، یاور تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 388-407]
 • دهقان خاوری، سعید تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 192-215]

ر

 • ربیعی مندجین، محمدرضا مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 132-163]
 • رجب بیگی، مجتبی برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده‌نگاری در چارچوب سیاست‌های کلی انرژی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 746-775]
 • رجبی فرجاد، حاجیه طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 272-292]
 • رضائی، محمدجواد بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 476-507]
 • رضائیان، علی مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 132-163]

ز

 • زارع سنگدرازی، هادی تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 192-215]

س

 • سامی، احمد مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • سپهوند، رضا شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]
 • سلیمانی، نادر طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 586-608]

ش

 • شفیع زاده، حمید طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 586-608]
 • شکیبایی، علیرضا اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]
 • شهریاری، بهاره عوامل مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای به‌کارگیری آن در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری با دیدگاه زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 686-712]
 • شوقی آغجه مشهد، فاطمه تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مصرف‌کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 536-562]

ص

 • صادقی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 74-97]
 • صادقیان، محمدصادق روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • صالحی، امیرحسین بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 476-507]
 • صلواتی، عادل ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • صیاد، سعید الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]

ط

 • طاهری گودرزی، حجت ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • طباطبایی، سیدمحمود طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 586-608]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 272-292]

ع

 • عبدالوند، مهری طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‏بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‏های علم و فناوری کشور [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 164-190]
 • عزتی، مرتضی بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 98-130]
 • عزیزپور، فرهاد آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • علوی، سعیده بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 444-474]

غ

 • غفاری، رحمان مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • غلامی گوهره، محمدرضا تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری‌ها در ایران، ‌ناظر ‌بر ‌بند ‌18 سیاست‌های کلی ‌نظام‌ اداری کشور [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 294-318]

ف

 • فرخ بخت فومنی، علیرضا تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مصرف‌کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 536-562]
 • فرزین، میثم الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 2-40]
 • فقیهی، ابوالحسن طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‏بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‏های علم و فناوری کشور [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 164-190]

ق

 • قاسمی، شاهرخ الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • قلی پور سلیمانی، علی تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مصرف‌کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 536-562]

ک

 • کریم، اسراء بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 74-97]
 • کریمی مهابادی، حسن تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 848-876]
 • کوچک زاده، سمیه اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]

گ

 • گلزلری، زینب تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشم‌انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 564-585]

م

 • محمدی زاده، چنگیز مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • معتصمی، حمید ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • معروفی، ایوب آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • معمارنژاد، عباس امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • مقدم، علیرضا شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]
 • ممیز، آیت اله طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 246-270]

ن

 • نادمی، یونس تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 320-341]
 • نظم فر، حسین بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 444-474]
 • نفیسی، وحید بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 74-97]

و

 • وحیدی، احمد الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 2-40]
 • ویشلقی، مهدیه شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]

ی

 • یاراحمدی، محمد بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 476-507]
 • یزدی فیض آبادی، وحید اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]