نمایه نویسندگان

آ

 • آزما، فریدون عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]

ا

 • ابراهیم پور، محسن بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • ارشدی، وحید بررسی ارتباط هم‌زمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 160-184]
 • اسلامی، روح اله بررسی چرخۀ سیاست‌گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 532-556]
 • اشرفی، مجید عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • اصغرپورماسوله، احمدرضا فقرزدایی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 798-827]
 • البرزی، محمود الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]
 • الوانی، سیدمهدی توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • امیری، حسین بررسی ارتباط هم‌زمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 160-184]
 • امینی، سید جواد الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 250-271]

ب

 • باقری، علی الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 250-271]
 • براتی، جواد بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 134-162]
 • بندانی خاریکه، حسینعلی بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 272-297]
 • بهرامی، فرشته سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه‌ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 184-209]

پ

 • پارت، سمانه تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 104-133]
 • پهلوانی، مصیب بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 272-297]
 • پورعزت، علی اصغر الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]

ت

 • تاج بخش، غلامرضا رابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 82-103]
 • تاجفر، رضا تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 54-80]
 • تقی پوریانی گیلانی، یوسف الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • توفیقی داریان، جعفر جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاستهای کلی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 496-524]
 • توکلی، رضا الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 106-130]
 • تیموری یانسری، اسداله مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]

ث

 • ثنائی پور، هادی راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست‌های کلی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 658-684]

ج

 • جان بزرگی، مرضیه بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • جعفری، محمدعلی راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 444-473]
 • جعفریان یسار، حمید میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 560-584]

ح

 • حاجی حسن دنیادیده، هادی میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 560-584]
 • حاجی علی اکبری، فیروزه طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 132-159]
 • حسین زاده، رمضان بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 272-297]
 • حسین عسکری، فرزانه شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 210-248]

خ

 • خانزادی، آزاد تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 104-133]
 • خانی تملیه، ذبیح الله بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]

د

 • دانش جعفری، داوود توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • دانشفرد، کرم اله ارائۀ الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان‌های دولتی در راستای سیاست کلی ارتقای سلامت اداری و اقتصادی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 846-879]
 • درودی، هما طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 132-159]
 • دوستار، محمد الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]

ذ

 • ذاکری، محمد تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 418-443]

ر

 • رحمانی، حامد ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • رحمانی شمسی، جعفر سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 586-608]
 • رزاقی بورخانی، فاطمه مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]
 • رسول زاده، مریم بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 134-162]
 • رسولی نژاد، احسان اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 32-53]
 • رضائیان، علی ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 748-772]
 • رضایی، سجاد الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 360-389]
 • رضایی صدرآبادی، عباسعلی سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 586-608]
 • رمضانپور، دانیال ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 748-772]
 • رهنما، علی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 134-162]

ز

 • زائرثابت، فاطمه الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]
 • زیرکی، محمدرضا تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 54-80]
 • زینلی زاده، رضا راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 444-473]
 • زیودار، مهدی راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست‌های کلی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 658-684]

س

 • سلیمانی، نادر راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 474-495]
 • سیدی، فاضل تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 418-443]

ش

 • شفیع زاده، حمید راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 474-495]
 • شفیعی، فاطمه مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]
 • شفیعی، نوذز بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 82-105]
 • شقاقی شهری، وحید ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دورۀ 1390 تا 1398 ) [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 298-327]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 210-248]
 • شیردلی، عظیم بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]

ص

 • صادقی شاهدانی، مهدی الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 106-130]
 • صبری، پریسا اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 32-53]
 • صدیق اورعی، غلامرضا فقرزدایی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 798-827]
 • صیادیان برخوردار، یونس بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]

ط

 • طاهرپور کلانتری، حبیب اله ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • طاهری، مصطفی ارائۀ الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان‌های دولتی در راستای سیاست کلی ارتقای سلامت اداری و اقتصادی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 846-879]

ع

 • عادل، زهرا ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • عبادتی، امیدمهدی راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 444-473]
 • عباسی، ابراهیم عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • عبدالحمید، مهدی ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 748-772]
 • عبدالهی، امیر بررسی چرخۀ سیاست‌گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 532-556]
 • عرب پور، امیرحسین الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 106-130]
 • عزتی، محمدجواد تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 610-631]
 • عزتی، مرتضی تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 610-631]
 • علیپور، میثم واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 164-182]
 • علیخانی، میثم واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 828-845]

ف

 • فرزین، میثم الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 250-271]
 • فقیهی، ابوالحسن انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاست‌های علم و فناوری نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 328-359]
 • فلاحی، احسان بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 82-105]
 • فیروزی، فریبا فقرزدایی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 798-827]

ق

 • قاضی نوری، سید سپهر ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 712-746]
 • قدرتیان، سید عبدالجابر شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 2-30]
 • قربانی، وحید انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاست‌های علم و فناوری نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 328-359]
 • قلی زاده، سید ابراهیم تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 54-80]

ک

 • کارگر شورکی، هدایت سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 586-608]
 • کاظمیان، غلامرضا الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 360-389]
 • کاظمی پور، شهلا بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • کربلایی بادی، فریبا سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه‌ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 184-209]
 • کریم، اسراء ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دورۀ 1390 تا 1398 ) [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 298-327]
 • کریمی، محمد شریف تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 104-133]
 • کلانتری، اسماعیل ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 712-746]
 • کمالی، یحیی شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 210-248]
 • کمالیان، امین رضا واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 828-845]
 • کیاکجوری، داود الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • کیخا، احمد جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاستهای کلی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 496-524]

م

 • متقی، لیلا میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 560-584]
 • محسنی تبریزی، علیرضا بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • محمدی دوست، حسین واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 164-182]
 • مرادی، گلشن راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 474-495]
 • مرتضوی، مهدی واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 164-182]
 • مرسلی ارزنق، زلیخا تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 418-443]
 • مزینی، امیر حسین تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 610-631]
 • معتمدی، مهدیه توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • معمارزاده، غلامرضا الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]
 • مکیان، سیدنظام الدین سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه‌ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 184-209]
 • ممیز، آیتاله ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • منتظر، غلامعلی ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 712-746]
 • موسوی، سیده نرگس طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 132-159]
 • میرعباسی نجف آبادی، رسول بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]
 • میرمحمدی، سیدمحمد الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 360-389]

ن

 • نصیری، محمد رابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 82-103]
 • نقی پور ایوکی، سحر شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 2-30]
 • نوری درزیکلائی، پریسا مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]
 • نیازی، محسن شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 2-30]

و

 • واعظی، رضا توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]

ی

 • یادگاری، رضا عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • یاراحمدی، حمیدرضا الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • یعقوبی، نورمحمد واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 828-845]