نمایه نویسندگان

آ

 • آجری آیسک، عاطفه حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 238-263]
 • آرزمجو، هانیه تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 370-392]
 • آزما، فریدون ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]
 • آقاجانی، حسنعلی ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]

ا

 • احمدی، ابراهیم تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 110-140]
 • احمدی پور، زهرا تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 110-140]
 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 290-315]
 • ازکیا، مصطفی نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 74-88]
 • اکبرزاده، امین تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 90-108]
 • اکبریان، مجتبی ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 654-691]
 • امیدوار، ملیحه آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 422-451]
 • امینی، محمد تقی طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • انصاری سامانی، حبیب کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 598-623]

ب

 • بصیرت، میثم آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]
 • بکشلو، رضا امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 576-597]
 • بیرانوند، مرتضی بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 30-45]

پ

 • پهلوانی، مصیب تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 90-108]

ث

 • ثنائی پور، هادی تحلیل محتوای سیاست‌های توسعه کارآفرینی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 536-588]

ج

 • جعفری، محمد شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 2-29]
 • جعفری لیلاب، پری بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 88-119]
 • جعفری مقدم، سعید تحلیل محتوای سیاست‌های توسعه کارآفرینی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 536-588]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 46-72]
 • جهانی، محمدرسول اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 674-691]
 • جواهری تقدس، مصطفی آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]

چ

 • چگنی، مهدی حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 316-339]

ح

 • حبیب‌زاده، محمدجعفر ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 67-86]
 • حقیقت، جعفر بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 88-119]
 • حیدری، حسن بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 38-65]
 • حیدری، عقیله تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 624-653]
 • حیدری، غلامرضا تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 370-392]

خ

 • خانی، علی طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • خسروی پور، بهمن تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]
 • خضری، محسن بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 692-715]
 • خلیق، جواد تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 624-653]
 • خیر اندیش، مسعود تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]

د

 • دادرس مقدم، امیر عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 264-289]
 • دهقانی، مسعود آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 422-451]

ر

 • راغفر، حسین تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 120-143]
 • رضایی سخا، زینب دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 744-771]
 • رهنما، علی عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 264-289]

ز

 • زارع، ساسان طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • زارع، محمد دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 744-771]
 • زارع، هاشم دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 744-771]
 • زبردست، اسفندیار آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]

س

 • ساعدموچشی، لطف‌ا... تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 166-184]
 • سرخوندی، حسین حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 316-339]
 • سعیدی، پرویز ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]

ش

 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 120-143]

ص

 • صادقی، ولیاله ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 67-86]
 • صالحی، علیرضا تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 624-653]
 • صبحیه، محمدحسین چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 340-368]
 • صحرائی، سمیه تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 144-165]
 • صفاریان، حمید کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 46-72]
 • صفرزاد، حسین ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]

ط

 • طاهری، مصطفی بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 172-197]
 • طحان‌نظیف، هادی امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 576-597]

ع

 • عبدالحسین زاده، محمد تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 178-206]
 • عبد شاهی، عباس تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]
 • عبدی چرلو، منصور ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاستهای کلی الگوی اصلاح تولید [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 24-37]
 • عزتی، مرتضی بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 38-65]
 • عزیزی، نعمتاله تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 166-184]
 • علی احمدی، علیرضا طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • علیزاده، مژگان تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • علیزاده اوجقاز، نوید کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 598-623]

غ

 • غفاری فرد، محمد تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406 [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 208-237]
 • غنیان، منصور تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]

ف

 • فتحی، محمد رضا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 290-315]
 • فراهانی فرد، سعید اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 674-691]
 • فیضی، مهدی بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 30-45]

ق

 • قارلقی، سحر بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 692-715]
 • قریشی، سیدعباس بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 560-575]

ک

 • کارشناسان، علی تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • کرمی، ابوالفضل نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 74-88]
 • کریم، محمدحسین عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 264-289]
 • کلاهی، مهدی ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 510-534]
 • کیقبادی، مریم تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 370-392]

گ

 • گلخندان، ابوالقاسم تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 144-165]
 • گل خندان، ابوالقاسم شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 2-29]
 • گهرازه، ساناز تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 120-143]

ل

 • لطیفی رستمی، سیده معصومه ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 654-691]
 • لهراسبی، امیر بررسی راهبرد‌های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404 [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 482-508]

م

 • محمدی خیاره، محسن تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • مداح، مجید ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاستهای کلی الگوی اصلاح تولید [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 24-37]
 • مریدی، پروین بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 38-65]
 • معصومی، مجید بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 560-575]
 • معصومی نیا، غلامعلی حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 316-339]
 • ملک الساداتی، سعید بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 30-45]
 • ملکی، محمد حسن آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 290-315]
 • مهدوی، سید محمد صادق نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 74-88]
 • مهدویان، سید محمدرضا محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 142-170]
 • موسوی، سید فضل اله بررسی راهبرد‌های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404 [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 482-508]
 • میرجلیلی، سید حسین تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 90-108]

ن

 • نسترن، مهین آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]
 • نظیری، محمد کاظم بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 692-715]
 • نوری، زهرا چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 340-368]

ه

 • هاشمی نژاد، آذر تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]

ی

 • یعقوبی، نورمحمد آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 422-451]
 • یوسف زاده، فرشته محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 142-170]