نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، نسرین بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 582-611]
 • آراستی، زهرا مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 630-645]
 • آقامحمدی، جواد واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]

ا

 • ابراهیمی، فرشته رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 646-669]
 • احتشام راثی، رضا سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]
 • اسدی، سودابه واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]
 • اسلامی، روح الله سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • اقبال، فریبا بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • امیدیان، مرتضی بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]
 • امیری فهلیانی، محمدرضا رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 670-697]

ب

 • بنی هاشمی، میرقاسم امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 548-580]
 • بهبودی، داود نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • بهرامی، الهام نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • بهرامی نسب، مهسا ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 500-525]
 • بهمنی، ندا مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 630-645]
 • بیابانی، الهام آسیب‌شناسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 612-629]

پ

 • پرچمی، داود بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • پهلوان زاده، فرهاد آسیب‌شناسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 612-629]
 • پیفه، احمد تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 2-25]

ث

 • ثباتی، علی ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • ثمره هاشمی شعبجره، خدیجه اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]

ج

 • جلالی، ام البنین تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 96-117]
 • جلالی، فاطمه بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]
 • جمشیدی، عیسی بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 582-611]
 • جهان‌تیغ، فروغ تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 96-117]

ح

 • حسینی، سید رسول مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 630-645]

خ

 • خدابخشی، اکبر تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 72-94]
 • خلیلی، رضا امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 548-580]
 • خلیلی، فرزانه بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • خوشکلام خسروشاهی، موسی اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 142-163]

د

 • دلیری، حسن آینده‌پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 346-371]
 • دهقانی شاهزاده بیگمی، فاطمه اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • دهمرده قلعه نو، محسن تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 2-25]
 • دهمرده قلعه نو، نظر ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]

ر

 • رحیمی، احمد سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • رسولی نژاد، احسان مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]
 • رشیدی، رضا اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامۀ برجام) [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 50-70]
 • رضاپور، دانیال فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 164-188]
 • رعنایی کردشولی، حبیب الله تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • رفاح کهریز، آرش تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]

ز

 • زارعی، حمید تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 2-25]
 • زارعی، نسیبه بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • زمانی، َشیوا سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]
 • زندوانیان، احمد بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]
 • زهره وند، برزو تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 72-94]

س

 • سرابادانی، علیرضا اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 26-49]
 • سردارشهرکی، علی ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • سرگزی، علیرضا اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • سلامی، فریبا تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • سلمانی بیشک، محمد رضا نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • سهیلی، کیومرث رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 646-669]
 • سوخکیان، محمد علی بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • سیمبر، رضا فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 164-188]

ش

 • شکری، مصطفی نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • شمس اسفندآبادی، علی دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]

ص

 • صمدی پور، شهلا تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]

ع

 • عباسیان، مجتبی ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • علوی، سید مسلم تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • علی احمدی، ندا ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]

ف

 • فاضلی، سامان فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 164-188]
 • فرهادی، پیام بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • فقه مجیدی، علی تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • فیض‌پور، محمدعلی دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]

ق

 • قادری، عباسعلی ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]
 • قاسم زاده، نگار تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • قلی پور، محسن امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 548-580]

ک

 • کرمی، جهانگیر مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]
 • کرمی، سمیه عوامل اثرگذار بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 138-162]
 • کرمی، مینا بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • کریم، محمدحسین اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • کریمی، محمد شریف رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 646-669]
 • کریمی موغاری، زهرا ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • کمالی دهکردی، پروانه اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • کهنسال، محمد رضا بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • کهنسال، محمدرضا ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 500-525]

گ

 • گل خندان، ابوالقاسم برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای سند چشم‌انداز 1404) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 186-207]

م

 • مجیدی، عبدالله بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 582-611]
 • محسنی زنوزی، سید جمال الدین تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • محمد باقری، مصطفی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و انتخاب بهترین راهبرد برای کاهش آن [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 119-136]
 • محمدزاده، یوسف تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • محمدی، حمید اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • محمودی، الهه جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 46-65]
 • مدّاح، مجید اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامۀ برجام) [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 50-70]
 • معصومی نیا، غلامعلی بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 526-547]
 • مکیان، سید نظام الدین اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • ملکی، سعید رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 670-697]
 • ممی پور، سیاب عوامل اثرگذار بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 138-162]
 • منتظر، راحله بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 526-547]

ن

 • نادمی، یونس ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]
 • نژاد قربان، حمید اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 26-49]
 • نصر اصفهانی، محمد بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 526-547]
 • نظری زانیانی، علی اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]

و

 • ورهرامی، ویدا اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 26-49]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 96-117]
 • هاشمی برنج ابادی، نیر تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • هاشمی تبار، محمود ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]