نمایه نویسندگان

آ

 • آجری آیسک، عاطفه حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 238-263]
 • آخوندی، نسرین بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 582-611]
 • آذر، عادل شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]
 • آذر، عادل طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]
 • آراستی، زهرا مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 630-645]
 • آرزمجو، هانیه تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 370-392]
 • آزما، فریدون ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]
 • آزما، فریدون عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • آقاجانی، حسنعلی ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]
 • آقاجانی، معصومه گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-66]
 • آقارضی درمنی، محمد برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 21-40]
 • آقاسی، سعید تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقامحمدی، جواد تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 1-26]
 • آقامحمدی، جواد واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]
 • آقایی، مجید فرضیه صادرات منجر به رشد : بررسی تجربی بخش صنعت به صورت کل و به تفکیک زیر بخشها در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 40-60]
 • آل کجباف، حسین تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 848-876]

ا

 • ابراهیم پور، محسن بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • ابراهیم‌نسب، سمانه چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]
 • ابراهیمی، فرشته رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 646-669]
 • ابراهیمی، فهیمه پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی) [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 59-76]
 • ابطحی، یحیی آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 686-709]
 • ابوذری، ایوب بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • ابویی اردکانی، محمد تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-25]
 • ابیلی، خدایار عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری» [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 51-78]
 • اتحاد، سیده شبناز مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثنی عشری، هاجر تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • احتشام راثی، رضا سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]
 • احمدپور، محمود مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-138]
 • احمدزاده، خالد بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 97-120]
 • احمدوند، علی محمد عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 2-37]
 • احمدوند، نرگس تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر نقدی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 90-114]
 • احمدی، ابراهیم تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 110-140]
 • احمدی، حسن بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-69]
 • احمدی، حسن بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 97-109]
 • احمدی، حسن تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 388-407]
 • احمدی، راضیه امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • احمدی، علیرضا شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 68-106]
 • احمدی، کیومرث ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • احمدی، مرضیه تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 97-113]
 • احمدی، مسعود مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • احمدی، منیژه رابطۀ توسعۀ حرفه‌ای کارکنان با جانشین‌پروری و نقش میانجی یادگیری سازمانی با رویکرد سیاست‌های کلی تحول نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 208-239]
 • احمدیان، اعظم اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-92]
 • احمدیان، مجتبی نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 107-133]
 • احمدی پور، زهرا تحلیل واکاوانه از عوامل مؤثرِ ناکامی «حکمرانی آب» در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 110-140]
 • احمدی راد، حسین تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 137-167]
 • احمدی راد، حسین اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • احمدی راد، فرنگیس اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • احمدی شاپورآبادی، محمدعلی آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 290-315]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر "‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌" [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-16]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • ادیب پور، مهدی اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 153-168]
 • ارشدی، علی بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سالهای برنامه اول تا چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-42]
 • ارشدی، وحید بررسی ارتباط هم‌زمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 160-184]
 • ازکیا، مصطفی نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 74-88]
 • اسپهان قره‌بابا، اصغر رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 456-477]
 • استوار، مجتبی تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 668-684]
 • استوار، مجید تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 668-684]
 • اسدالله پور، فاطمه نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، احمد برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده‌نگاری در چارچوب سیاست‌های کلی انرژی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 746-775]
 • اسدی، احمد طراحی الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، احمد طراحی الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در چارچوب سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، اسماعیل شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 68-106]
 • اسدی، اسماعیل عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 56-85]
 • اسدی، اسماعیل شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 714-745]
 • اسدی، اسماعیل طراحی الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، سودابه واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 454-471]
 • اسدی، علی بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-38]
 • اسدی، علی نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 25-39]
 • اسکندری عطا، محمد رضا تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 47-59]
 • اسلامی، روح الله سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • اسلامی، روح اله نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 107-133]
 • اسلامی، روح اله تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 129-156]
 • اسلامی، روح اله بررسی چرخۀ سیاست‌گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 532-556]
 • اسلامی، روح اله تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 216-244]
 • اسلامی، روح اله سیاست‌گذاری عمومی در حوزۀ اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 86-110]
 • اسلامی، محسن نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 644-667]
 • اسماعیل زاده، محمد تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 133-156]
 • اسماعیلی، سید میثم بررسی وجود رابطه پویا میان مصرف انرژی و توسعه مالی در ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-38]
 • اسماعیلی، سیدمیثم تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 41-65]
 • اسماعیلی گنهرانی، بشیر زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 112-138]
 • اسماعیلی گنهرانی، بشیر چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی، احمد مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم و نهم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی، احمد بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی، مجید عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • اشرفی، مرتضی راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • اصغرپورماسوله، احمدرضا فقرزدایی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 798-827]
 • اصغر نژاد، الهام بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 25-37]
 • اصغری، حرمت شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • اعلایی، محمدمهدی بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 25-37]
 • افخمی، بهروز راهبرد توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 27-48]
 • افراخته، حسن جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-62]
 • افراخته، حسن چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 19-40]
 • افراخته، حسن نقش نهادها در توسعه کارآفرینی در راستای سیاستهای کلی تولید ملی و اشتغال (مورد مطالعه: ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری پور، غلامرضا سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضلی، رسول بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-136]
 • افضلی گروه، فاطمه شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • اقبال، فریبا بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • اکبرزاده، امین تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 90-108]
 • اکبری، زهرا تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 27-50]
 • اکبری، مرتضی تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-40]
 • اکبریان، مجتبی ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 654-691]
 • البرزی، محمود الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]
 • البرزی، محمود تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 38-66]
 • الله رضایی، اسعد تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-36]
 • اله رضایی، اسعد تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 97-113]
 • الوانی، سیدمهدی سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • الوانی، سیدمهدی توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • الوانی، سیدمهدی وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 132-152]
 • الوانی، سیدمهدی طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]
 • امانی، محمدرضا کنش‌های هویتی در جنبش‌های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش‌های اعتراضی در ایران و انگلستان) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]
 • امجدی پور، مسعود توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 103-127]
 • امیدوار، ملیحه آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 422-451]
 • امیدی، صدیقه ارائه رویکردی نوین جهت رتبه‌بندی بانک‌ها با معیارهای نوین جهانی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 27-53]
 • امیدی، نبی عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ بودجه‌ریزی دولتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 776-798]
 • امیدیان، مرتضی بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]
 • امیدی شاه آبادی، امید آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • امیدی فتحکوهی، طاهره بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 98-130]
 • امیری، حسین اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-92]
 • امیری، حسین راهبردها و چالش های اقتصاد مقاومتی و ریاضتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 61-80]
 • امیری، حسین برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • امیری، حسین بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 770-789]
 • امیری، حسین بررسی ارتباط هم‌زمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 160-184]
 • امیری، حسین بررسی مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری فهلیانی، محمدرضا رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 670-697]
 • امین زاده، الهام جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 159-179]
 • امینی، سید جواد الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 250-271]
 • امینی، محمد تقی طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • امینی، میثم تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-25]
 • انصاریان، مجتبی روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • انصاری سامانی، حبیب کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 598-623]
 • انصاری سامانی، حبیب تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 192-215]
 • انصاری سامانی، حبیب توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایراندوست، مژگان الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-160]
 • ایزدخواستی، حجت اثرات پویای درآمدهای نفتی بر رفتار دولت در تخصیص هزینه‌های مصرفی عمومی و دفاعی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 140-160]
 • ایزدی، حمیدرضا تأثیر مالیات نیروی ‌کار در رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 188-206]
 • ایلخانی پور، علی سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابایی، مجتبی تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 848-876]
 • بارانی، صمد شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • بارانی، صمد تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • باری پور، میلاد روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • باقری، علی الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 250-271]
 • باقری، علی الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 2-40]
 • باقری، فاطمه تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 111-135]
 • باقری، فاطمه ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 27-46]
 • بت شکن، محمدهاشم امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • بخشی زاده، حسن بررسی موانع کسب‌وکارهای خرد و خانگی با توجه به سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • براتعلی پور، مهدی درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 141-158]
 • براتعلی پور، مهدی کنش‌های هویتی در جنبش‌های اجتماعی جدید (مورد مطالعه؛ جنبش‌های اعتراضی در ایران و انگلستان) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 1-20]
 • براتی، جواد بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 134-162]
 • بردبار، مریم تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 216-244]
 • بزرگی، وحید راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 165-191]
 • بشارتی، فهیمه تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-40]
 • بصیرت، مهدی اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 65-96]
 • بصیرت، میثم آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]
 • بصیرت، میثم تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری‌ها در ایران، ‌ناظر ‌بر ‌بند ‌18 سیاست‌های کلی ‌نظام‌ اداری کشور [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 294-318]
 • بکشلو، رضا امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 576-597]
 • بندانی خاریکه، حسینعلی بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 272-297]
 • بنیاد، لیلی تحلیل گفتمان برنامۀ اول و دوم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در بخش آب [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 410-432]
 • بنیادی، علی تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 133-156]
 • بنی هاشمی، میرقاسم امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 548-580]
 • بهبودی، داود نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • بهرامی، الهام نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • بهرامی، فرشته سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه‌ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 184-209]
 • بهرامی پاوه، رحمت تحلیلی بر روند پارادایم توسعه‌یافتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 478-497]
 • بهرامی نسب، مهسا ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 500-525]
 • بهشتی نیا، محمد علی ارائه رویکردی نوین جهت رتبه‌بندی بانک‌ها با معیارهای نوین جهانی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 27-53]
 • بهلولی، نادر ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهلولی زیناب، نادر سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 108-131]
 • بهمنی، اکبر تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، ندا مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 630-645]
 • بیابانی، الهام آسیب‌شناسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 612-629]
 • بیات، پرویز مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-138]
 • بیرانوند، مرتضی برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 21-40]
 • بیرانوند، مرتضی بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 30-45]
 • بیگدلی، عطاءالله ره‌یافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 119-160]
 • بیگ زاده، یوسف سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 108-131]

پ

 • پارت، سمانه تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 104-133]
 • پارسا، حجت بررسی روند شاخص‌های پایداری انرژی طی نیمه نخست سند چشم‌انداز 20 ساله ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 546-567]
 • پاشازاده، لیلا تحلیل هزینه- فایده آموزش عالی در گروه علوم انسانی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-25]
 • پایتختی اسکویی، سیدعلی عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-86]
 • پایتختی اسکویی، سیدعلی یک مطالعه هم‌انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 17-38]
 • پایتختی اسکویی، سیدعلی نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 83-107]
 • پایدار، ابوذر تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 111-135]
 • پایدار، ابوذر ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 27-46]
 • پرچمی، داود بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • پرهیزکار، مرتضی جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • پرویزی کشکولی، فریده اثر تلاطم نرخ ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • پهلوان زاده، فرهاد اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 77-92]
 • پهلوان زاده، فرهاد آسیب‌شناسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 612-629]
 • پهلوان زاده، فرهاد بررسی موانع کسب‌وکارهای خرد و خانگی با توجه به سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوانی، مصیب بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 60-80]
 • پهلوانی، مصیب تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 90-108]
 • پهلوانی، مصیب بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 272-297]
 • پورعزت، علی اصغر الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • پورفرج، علیرضا بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-120]
 • پیام، فرشته چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 140-160]
 • پیرایی، خسرو عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-92]
 • پیرایی، خسرو اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 21-42]
 • پیرداده بیرانوند، محبوبه برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • پیفه، احمد تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 2-25]

ت

 • تاج بخش، غلامرضا رابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 82-103]
 • تاجفر، رضا تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 54-80]
 • تاجیک، محمدرضا نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • ترابی، قاسم چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 140-160]
 • تقوائی نجیب، احمد مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 132-163]
 • تقوایی، الهام تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها) [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-158]
 • تقوی، امیر بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 60-80]
 • تقوی، بهروز طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 272-292]
 • تقی پوریانی گیلانی، یوسف الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • تکه ئی، عبدالقادر طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-24]
 • تنهایی، حمید حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7) [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • توحیدی فر، سلمان مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم و نهم [(مقالات آماده انتشار)]
 • توحیدی فر، سلمان بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • توفیقی داریان، جعفر جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاستهای کلی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 496-524]
 • توکلی، رضا الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 106-130]
 • توکلی نیا، جمیله مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیمورنژاد، کاوه مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 32-55]
 • تیمورنژاد، کاوه برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده‌نگاری در چارچوب سیاست‌های کلی انرژی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 746-775]
 • تیموری یانسری، اسداله مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]

ث

 • ثباتی، علی ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • ثمره هاشمی شعبجره، خدیجه اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • ثنائی پور، هادی تحلیل محتوای سیاست‌های توسعه کارآفرینی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 536-588]
 • ثنائی پور، هادی راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست‌های کلی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 658-684]
 • ثنایی طرقبه، مجید تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 135-151]

ج

 • جاجرمی زاده، محسن اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 141-160]
 • جان بزرگی، مرضیه بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • جباری، وجیهه اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی در بخش کشاورزی ایران [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • جزنی، نسرین الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • جعفرپور، محبوبه طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس متوسطه در راستای سیاست‏های کلی کارآفرینی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفرزاده، بهروز بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 125-141]
 • جعفری، پریوش ارائه مدل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، محمد شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 2-29]
 • جعفری، محمدعلی راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 444-473]
 • جعفریان یسار، حمید میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 560-584]
 • جعفری لیلاب، پری بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 88-119]
 • جعفری مقدم، سعید تحلیل محتوای سیاست‌های توسعه کارآفرینی در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 536-588]
 • جلائی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلالی، ام البنین تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 96-117]
 • جلالی، فاطمه بررسی تطبیقی کسب‌وکارهای خانگی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 164-185]
 • جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 125-141]
 • جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 89-109]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 46-72]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]
 • جلیلی کامجو، سید پرویز تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 320-341]
 • جمالی، جعفر امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • جمشیدی، رسول ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده و شرکای تجاری در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 81-100]
 • جمشیدی، عیسی بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 582-611]
 • جهان‌تیغ، فروغ تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 96-117]
 • جهانی، محمدرسول اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 674-691]
 • جوادی، مجتبی راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • جوانبخت، سارا شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمرد، مهدی ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • جواهری تقدس، مصطفی آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]

چ

 • چگنی، مهدی حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 316-339]

ح

 • حاتمی، یحیی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • حاجی حسن دنیادیده، هادی میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 560-584]
 • حاجی علی اکبری، فیروزه طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 132-159]
 • حاجی کندی، هومن روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • حاجی نژاد، علی تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 111-135]
 • حاجی نژاد، علی ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 27-46]
 • حافظی، علی اکبر بررسی آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بین الملل [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 1-20]
 • حبیب‌زاده، محمدجعفر ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 67-86]
 • حبیبی، رحمان لزوم بازنگری سیاست ارزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز تجاری و تولید ملی ایران (۱۳۹۵-۱۳۸۰) [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 750-769]
 • حجی‌پور، محمد جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-62]
 • حدیدی، احسان بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 169-191]
 • حسن پور، سمانه آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • حسن زاده، رقیه بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 98-130]
 • حسن زاده، علیرضا الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • حسن زاده، محمد بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 444-474]
 • حسنوند، امین چالش‌های حقوقی و عملیاتی کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خط مشی و سیاست‌های کلان دولت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنوند، داریوش تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 666-687]
 • حسنوند، سمیه تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 87-102]
 • حسنوند، علی اکبر تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 666-687]
 • حسین پور، عبدالکریم بررسی رابطه علی بین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 20-40]
 • حسین زاده، جواد تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-36]
 • حسین زاده، رمضان بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 272-297]
 • حسین زاده، هدایت تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 77-95]
 • حسین زاده، هدایت اثر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 498-517]
 • حسین عسکری، فرزانه شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 210-248]
 • حسینی، اردلان آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • حسینی، سید رسول مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 630-645]
 • حسینی، سید شمس الدین تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 388-407]
 • حسینی، محمد مهدی بررسی اثرات سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی پور، سید محمد رضا بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 80-100]
 • حق روستا، زهرا طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 246-270]
 • حقیقت، جعفر بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 88-119]
 • حقیقت، علی بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-108]
 • حقیقت، علی اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 69-89]
 • حقیقت منفرد، جلال طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 246-270]
 • حقیقی، مسعود تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکاک، محمد ارزیابی عملکرد استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکمت‌آرا، حامد دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 596-617]
 • حکمتی فرید، صمد تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 139-164]
 • حلاج زاده، زینب پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 51-67]
 • حمیدی، ناصر سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • حمیدی، ناصر وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 132-152]
 • حیدری، حسن اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 41-64]
 • حیدری، حسن بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 38-65]
 • حیدری، حسن اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]
 • حیدری، داود نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 644-667]
 • حیدری، عقیله تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 624-653]
 • حیدری، غلامرضا تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 370-392]
 • حیدری، غلامرضا واکاوی سیاست‌های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • حیدریان، مریم بررسی ارتباط متقابل بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در استان‌های ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 27-47]

خ

 • خانزادی، آزاد اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 49-67]
 • خانزادی، آزاد تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 104-133]
 • خانی، ریحانه تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]
 • خانی، ریحانه بررسی نقش عوامل موثر بر نوآوری (مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه) [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-25]
 • خانی، علی طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • خانی تملیه، ذبیح الله بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]
 • خدابخشی، اکبر تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 72-94]
 • خدابخشی، اکبر تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشم‌انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 564-585]
 • خداپرست، مهدی هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 37-50]
 • خداپناه، مسعود تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 87-102]
 • خداداد حسینی، حمید بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]
 • خداداد کاشی، فرهاد سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 93-124]
 • خداوردیزاده، صابر تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 100-120]
 • خرازی، سیدکمال مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-26]
 • خرسندیان، عبدالخالق بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-108]
 • خرم، کبری شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 714-745]
 • خرم آبادی، طوبی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]
 • خسروی پور، بهمن تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]
 • خضری، محسن بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 692-715]
 • خلفازاده استمال، اسماعیل سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 108-131]
 • خلیق، جواد تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 624-653]
 • خلیلی، رضا امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 548-580]
 • خلیلی، فرزانه بررسی عوامل و سیاست‌های مؤثر بر اشتغال نیروی کار [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 372-395]
 • خلیلی، فرید بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 330-353]
 • خوشکلام خسروشاهی، موسی اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 142-163]
 • خوش گفتارمقدم، علی اکبر مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت‌معلم آینده [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 1-26]
 • خیبریان، سکینه طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]
 • خیر اندیش، مسعود تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • خیراندیش، مهشید ارزیابی عملکرد استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دائی کریم زاده، سعید اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • دادرس مقدم، امیر عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 264-289]
 • دادگر، یداله تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-21]
 • دارابی، مریم طراحی مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دامن کشیده، مرجان بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-69]
 • دانش‌جعفری، داود تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • دانش جعفری، داود نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-35]
 • دانش جعفری، داود تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش جعفری، داوود توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • دانش‌فرد، کرم‌اله ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • دانش فرد، کرم اله طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‏بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‏های علم و فناوری کشور [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 164-190]
 • دانش فرد، کرم اله طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 180-205]
 • دانشفرد، کرم اله ارائۀ الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان‌های دولتی در راستای سیاست کلی ارتقای سلامت اداری و اقتصادی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 846-879]
 • دانش نیا، محمد تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 137-167]
 • دانش نیا، محمد اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • داودی، آزاده هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 37-50]
 • داودی، آزاده "‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌" [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 1-16]
 • داودی، سید محمدرضا تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • درزیان رستمی، حسن نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعۀ پایدار سواحل خلیج‌فارس و مکران [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 644-667]
 • درنیانی، سحر عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 56-85]
 • درنیانی، سحر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 714-745]
 • درودی، هما طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 132-159]
 • دشت بانی، یاور تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از سرمایۀ ایرانی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 388-407]
 • دلیری، حسن آینده‌پژوهی اشتغال و بیکاری با رویکرد سیاست‌های کلی اشتغال [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 346-371]
 • دهبالایی، محمد طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 180-205]
 • دهشیری، محمدرضا الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید آمریکا [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • دهشیری، محمدرضا ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 60-80]
 • دهشیری، محمدرضا دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 596-617]
 • دهقان خاوری، سعید تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 192-215]
 • دهقانی، اکبر اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 69-89]
 • دهقانی، مسعود آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 422-451]
 • دهقانی شاهزاده بیگمی، فاطمه اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • دهمرده قلعه نو، محسن ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 346-375]
 • دهمرده قلعه نو، محسن تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 2-25]
 • دهمرده قلعه نو، نظر ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]
 • دوستار، محمد الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]

ذ

 • ذاکری، محمد تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 418-443]
 • ذکایی، محمد سعید نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه [دوره 11، شماره 43، 1402]

ر

 • راثی، نیره بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 115-132]
 • رازانی، احسان نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • راسخی، سعید اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی در بخش کشاورزی ایران [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • راغفر، حسین تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 120-143]
 • ربیعی مندجین، محمدرضا مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 132-163]
 • رجایی، حسینعلی اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 21-42]
 • رجب بیگی، مجتبی مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 32-55]
 • رجب بیگی، مجتبی برنامه‌ریزی منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد آینده‌نگاری در چارچوب سیاست‌های کلی انرژی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 746-775]
 • رجبی فرجاد، حاجیه طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 272-292]
 • رجبی فرجاد، حاجیه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 68-106]
 • رحمانی، حامد ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • رحمانی، مهدی بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 97-109]
 • رحمانی شمسی، جعفر سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 586-608]
 • رحیمی، احمد سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 410-435]
 • رحیمی، سیده ندا بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 49-65]
 • رحیمی، غلامرضا ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزاقی بورخانی، فاطمه مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]
 • رزمی، سید محمد جواد اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • رستگارنیا، فاطمه پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی) [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 59-76]
 • رسول زاده، مریم بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 134-162]
 • رسولی، فاطمه تجزیه تحلیل رشد بهره‌وری، و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخشهای آن (استان کردستان) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 97-121]
 • رسولیان، علی راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • رسولی زاده، منیراحمد اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 644-665]
 • رسولی نژاد، احسان طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM) [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 63-88]
 • رسولی نژاد، احسان بررسی جهانی الگوی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کشور روسیه و ایران [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 41-60]
 • رسولی نژاد، احسان مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]
 • رسولی نژاد، احسان راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده های لبنی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 844-863]
 • رسولی نژاد، احسان اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 32-53]
 • رشیدی، رضا اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامۀ برجام) [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 50-70]
 • رضائی، محمدجواد آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-20]
 • رضائی، محمدجواد بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 476-507]
 • رضائیان، علی ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 748-772]
 • رضائیان، علی مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 132-163]
 • رضائی فر، حمید شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضاپور، دانیال فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 164-188]
 • رضازاده، علی تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 139-164]
 • رضازاده، علی تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 100-120]
 • رضاقلی زاده، مهدیه فرضیه صادرات منجر به رشد : بررسی تجربی بخش صنعت به صورت کل و به تفکیک زیر بخشها در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 40-60]
 • رضایی، حسین الگوی راهبردی انقلاب اسلامی در بیانات امامین و قانون اساسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، سجاد الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 360-389]
 • رضایی، سوده ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مبنای افزایش سرمایه اجتماعی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-145]
 • رضایی، صفرعلی زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 112-138]
 • رضایی، صفرعلی چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، عطیه مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 164-186]
 • رضاییان، علی عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری» [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 51-78]
 • رضایی سخا، زینب دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 744-771]
 • رضایی صدرآبادی، عباسعلی سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 586-608]
 • رضوانی، محمدرضا روابط فرامحلی حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • رعنایی کردشولی، حبیب الله تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • رفاح کهریز، آرش تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • رفاعی، رامیار کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 80-100]
 • رفاعی، ژیار کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 80-100]
 • رمضانپور، دانیال ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 748-772]
 • رمضان نژاد، یاسر الگوی سیاستگذاری گردشگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 41-60]
 • رمضانی، رضا عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-86]
 • رنگریز، حسن تأثیر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری بر کمبود پرستار در بیمارستان‌های ایران با توجه به سیاست‌های کلی سلامت [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 43-64]
 • رهنما، علی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کالا در کارگاه‌های صنعتی بزرگ با تأکید بر نقش کارگران و رونق تولید [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 134-162]
 • رهنما، علی عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 264-289]
 • رهنما، محمدرحیم مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحی، رضا تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • روزی طلب، اناهیتا بررسی رابطه علی بین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 20-40]
 • روستا، صالح ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • روشن، رضا ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 100-120]
 • روشن معز، مریم بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 770-789]
 • ریاحی، نوربخش منع جمع مشاغل درحقوق ایران با تاکید برمفهوم موسسات ومشاغل عمومی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 20-40]
 • ریاحی، وحید نقش نهادها در توسعه کارآفرینی در راستای سیاستهای کلی تولید ملی و اشتغال (مورد مطالعه: ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج) [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زائرثابت، فاطمه الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]
 • زارع، رضا مدل ارزیابی بهره‌وری منابع انسانی دانشگر در صنعت خودروسازی ایران در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 32-55]
 • زارع، ساسان طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • زارع، محمد دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 744-771]
 • زارع، محمد حسن توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع، هاشم دوران‌های مالی ‌در بازار دارایی‌های کلان اقتصادی: راهبردی برای سیاستگذاریهای کلان [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 744-771]
 • زارع سنگدرازی، هادی تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 192-215]
 • زارع شاه آبادی، اکبر تحلیل گفتمان برنامۀ اول و دوم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در بخش آب [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 410-432]
 • زارعی، حمید ارزیابی ابعاد فرهنگ ملی و شاخص‌های راهبردی بانک جهانی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 346-375]
 • زارعی، حمید تأثیر شاخص‌های آینده‌نگری و افراط گرایی در بودجه‌بندی بخش عمومی در کشورهای عضو OECD و ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 2-25]
 • زارعی، نسیبه تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 125-141]
 • زارعی، نسیبه بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • زاینده رودی، محسن تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبردست، اسفندیار آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]
 • زبیری، هدی بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخش‌های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 125-152]
 • زحمت کش ممتاز، جواد نقش نهادها در توسعه کارآفرینی در راستای سیاستهای کلی تولید ملی و اشتغال (مورد مطالعه: ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرین نعل، زینب تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 808-823]
 • زمانی، َشیوا سنجش متغیرهای مؤثر بر هوش تجاری در شرکت‌های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی علم و فناوری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 436-453]
 • زمانیان، علیرضا تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانیان، غلامرضا سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 93-124]
 • زمانی شبخانه، صابر بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 107-127]
 • زندوانیان، احمد بومی‌سازی علم روان‌شناسی در راستای تحول و ارتقای علوم انسانی با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 226-247]
 • زندیان، هادی تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 1-26]
 • زنگی ابادی، پروانه هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 25-40]
 • زهره وند، برزو تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 72-94]
 • زیرکی، محمدرضا تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 54-80]
 • زینلی زاده، رضا راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 444-473]
 • زیودار، مهدی راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست‌های کلی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 658-684]

س

 • ساری گل، سارا حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7) [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • ساعدموچشی، لطف‌ا... تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 166-184]
 • سالارپور، ماشاءالله تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • سالارپور، ماشااله اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 121-138]
 • سامتی، مرتضی کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 80-100]
 • سامی، احمد مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • سپهر دوست، حمید چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 39-54]
 • سپهردوست، حمید بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 107-127]
 • سپهوند، رضا شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]
 • ستوده‌نیا، سلمان تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-115]
 • ستوده نیا، سلمان تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 137-167]
 • ستوده نیا، سلمان اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • سجادی، سیده زهرا بررسی روند شاخص‌های پایداری انرژی طی نیمه نخست سند چشم‌انداز 20 ساله ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 546-567]
 • سجودی، مریم نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 169-203]
 • سخی، فاطمه تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 55-75]
 • سرابادانی، علیرضا اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 26-49]
 • سرخوندی، حسین حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 316-339]
 • سردار شهرکی، علی تاثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 93-104]
 • سردارشهرکی، علی ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • سرگزی، علیرضا تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • سرگزی، علیرضا اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • سعیدی، پرویز ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]
 • سعیدی، پرویز ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلاطین، پروانه تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 120-140]
 • سلاطین، پروانه تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 568-595]
 • سلامی، فریبا تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • سلطانی صحت، لیلی مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-24]
 • سلمانپور زنوز، علی بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-100]
 • سلمانی بیشک، محمد رضا نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • سلیمانی، عادل چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 19-40]
 • سلیمانی، عادل روابط فرامحلی حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • سلیمانی، محمود اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 1-20]
 • سلیمانی، میلاد تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 91-124]
 • سلیمانی، نادر راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 474-495]
 • سلیمانی، نادر طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 586-608]
 • سلیمانی، یاسر تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی) [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 91-114]
 • سهیلی، کیومرث رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 646-669]
 • سهیلی، کیومرث بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 330-353]
 • سوخکیان، محمد علی بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • سید حسین زاده یزدی، سعید تبیین رویکردها و مؤلفه‏ های سیاست های کلی‏ اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: تبیین بند دوازدهم سیاست‏ها: مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی) [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 91-114]
 • سید صالحی، شهرزاد کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 80-100]
 • سید نقوی، میر علی طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 154-178]
 • سید نقوی، میر علی شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید نقوی، میر علی طراحی مدل جذب و به‌کارگیری نخبگان در نظام اداری ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 2-31]
 • سیدی، فاضل تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 418-443]
 • سیدی، فاضل مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 356-383]
 • سیستانی بدوئی، یاسر تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 91-124]
 • سیمبر، رضا فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 164-188]

ش

 • شادلو، عباس تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 141-159]
 • شاطری، کریم عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری» [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 51-78]
 • شافعی، احسان عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 69-86]
 • شاکر، سعید تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاه آبادی، ابوالفضل حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7) [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 808-823]
 • شاه آبادی، ابوالفضل تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 120-143]
 • شاه‌طهماسبی، اسماعیل بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-21]
 • شاهنوشی، مجتبی آثار ادغام وزارتخانه ها در ایران و نیاز به بازنگری در آن؛ با نگاهی به سیاست های کلی نظام اداری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 55-75]
 • شایگان مهر، علی سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 93-124]
 • شجاعی، پیام تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 27-50]
 • شجاعی، پیام اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 141-160]
 • شریف زاده، زهرا بررسی اثرات سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانی، انوش تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 115-135]
 • شفافی شهری، وحید ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 49-62]
 • شفیع زاده، حمید راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 474-495]
 • شفیع زاده، حمید طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 586-608]
 • شفیعی، فاطمه مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]
 • شفیعی، مرضیه تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 1-25]
 • شفیعی، نوذز بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 82-105]
 • شفیعی رودپشتی، میثم اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 67-95]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 112-138]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شقاقی شهری، وحید اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 77-92]
 • شقاقی شهری، وحید ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 67-90]
 • شقاقی شهری، وحید اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 63-90]
 • شقاقی شهری، وحید بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 770-789]
 • شقاقی شهری، وحید ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دورۀ 1390 تا 1398 ) [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 298-327]
 • شقاقی شهری، وحید ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • شکرابی، فیروزه ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-21]
 • شکری، مصطفی نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 124-141]
 • شکوهی فرد، سیامک بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-100]
 • شکیبایی، علیرضا اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]
 • شمس اسفندآبادی، علی دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • شمس‌اللهی، سارا بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-21]
 • شهبازی، کیومرث تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 93-110]
 • شهریاری، بهاره عوامل مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای به‌کارگیری آن در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری با دیدگاه زیست‌محیطی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 686-712]
 • شهیکی تاش، محمدنبی مقایسه تطبیقی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع کارخانه ای ایران وکشورهای منتخب [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-56]
 • شهیکی تاش، محمدنبی پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 51-67]
 • شهیکی تاش، محمدنبی ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 100-120]
 • شهیکی تاش، محمدنبی سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 93-124]
 • شهیکی تاش، محمدنبی بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • شوقی آغجه مشهد، فاطمه تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مصرف‌کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 536-562]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 210-248]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • شیخه پور، زانیار بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]
 • شیردلی، عظیم بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]
 • شیرزاد، امید بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 169-183]
 • شیهکی تاش، مهیم رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 115-134]

ص

 • صادقی، احمد تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 135-151]
 • صادقی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 74-97]
 • صادقی، لیلا ارائه الگوی بهینه مدیریت دانش در دانشگاه منطبق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-24]
 • صادقی، ولیاله ناهمسویی‌های قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 67-86]
 • صادقی آرانی، زهرا مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 164-186]
 • صادقیان، محمدصادق روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 408-442]
 • صادقی شاهدانی، مهدی الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 106-130]
 • صالحی، امیرحسین بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 476-507]
 • صالحی، علیرضا تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 624-653]
 • صالحی، کیوان آسیب شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-25]
 • صبحیه، محمدحسین چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 340-368]
 • صبری، پریسا اقتصاد مقاومتی و راهبرد افزایش صادرات ایران به بازار اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 32-53]
 • صبوحی، محمود مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-138]
 • صبوری پور، مهدی جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 40-60]
 • صحرائی، سمیه تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 144-165]
 • صحرایی، راضیه برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای ایران، 1392-1357 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 23-42]
 • صدرنبوی، فاطمه عوامل مؤثر بر فرصت‌های شغلی با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 140-163]
 • صدیق اورعی، غلامرضا فقرزدایی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 798-827]
 • صفاریان، حمید کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 46-72]
 • صفدری نهاد، محمود توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 103-127]
 • صفدری نهاد، محمود نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه* [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-48]
 • صفدری نهاد، محمود بررسی مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفرزاد، حسین ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 3-22]
 • صفری، سکینه بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در راستای بند دوم سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 97-109]
 • صلواتی، عادل ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • صمدی پور، شهلا بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • صمدی پور، شهلا تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • صمیمی، سپیده بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام) [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 89-109]
 • صوفی مجید پور، مسعود تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 115-135]
 • صیاد، سعید الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • صیاد شیرکش، سعید مدل‌سازی اجرای اقتضایی خصوصی‌سازی در راستای تحقق بند «ب» مادۀ 3 اصل 44 قانون اساسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 206-248]
 • صیادیان برخوردار، یونس بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]

ض

 • ضرونی، زهرا بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه [دوره 3، شماره 12، 1394]

ط

 • طاهرپور، عفت هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 25-40]
 • طاهرپور کلانتری، حبیب اله ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • طاهری، ابوالقاسم چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 140-160]
 • طاهری، مصطفی بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 172-197]
 • طاهری، مصطفی ارائۀ الگوی عملکرد بالا با رویکرد کاهش نافرمانی سازمانی در سازمان‌های دولتی در راستای سیاست کلی ارتقای سلامت اداری و اقتصادی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 846-879]
 • طاهری گودرزی، حجت ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • طاهری گودرزی، حجت ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • طباطبائیان، سید حبیب الله تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]
 • طباطبایی، سیدمحمود طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست‏های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 586-608]
 • طباطبایی نسب، زهره آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 686-709]
 • طبقچی اکبری، لاله یک مطالعه هم‌انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 17-38]
 • طبقچی اکبری، لاله نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 83-107]
 • طحان‌نظیف، هادی امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 576-597]
 • طهماسبی، اصغر چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 19-40]
 • طوطیان، صدیقه طراحی الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در چارچوب سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 272-292]
 • طوطیان اصفهانی، صدیقه مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 356-383]
 • طولابی نژاد، مهرشاد چالش‌های حقوقی و عملیاتی کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خط مشی و سیاست‌های کلان دولت [(مقالات آماده انتشار)]
 • طیاران، شهرزاد مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 356-383]
 • طیاری، مریم ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 67-90]

ع

 • عابدی، فریبا تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 103-115]
 • عادل، زهرا ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • عارفی، مرضیه تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عاقلی، لطفعلی بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه‌ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 710-729]
 • عبادتی، امیدمهدی راهبرد بازاریابی پایدار شبکه‌های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست‌های کلی علم و فناوری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 444-473]
 • عبادی، محمد حسین آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-20]
 • عباس، باسم تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباس‌زاده‌سهرون، یداله ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • عباسی، ابراهیم ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-21]
 • عباسی، ابراهیم پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی) [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 59-76]
 • عباسی، ابراهیم عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • عباسی، ابراهیم ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، احمد بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-69]
 • عباسیان، مجتبی ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • عباسیان، مجتبی تأثیر مالیات نیروی ‌کار در رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 188-206]
 • عباسیان، مجتبی بررسی مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدالحسین زاده، محمد تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 178-206]
 • عبدالحمید، مهدی ساختاردهی به مسئلۀ عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست‏های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 748-772]
 • عبدالرحیمی، ندا تاثیر کامیابی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 120-140]
 • عبداللهی، فرشته اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 65-96]
 • عبداله پور، جمال واکاوی سیاست‌های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • عبدالهی، امیر بررسی چرخۀ سیاست‌گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 532-556]
 • عبدالهی، مرتضی بررسی تأثیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 120-140]
 • عبدالوند، مهری طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‏بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‏های علم و فناوری کشور [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 164-190]
 • عبد شاهی، عباس تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]
 • عبدی، ناصر تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 111-135]
 • عبدی، ناصر ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه‌های گردشگری ایران با استفاده از مدل جمع وزنی (WSM) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 27-46]
 • عبدی چرلو، منصور ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاستهای کلی الگوی اصلاح تولید [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 24-37]
 • عرب پور، امیرحسین الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 106-130]
 • عربی، حامد بررسی رابطه علیت میان رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 71-108]
 • عربی، حسین (ادیب) بررسی رابطه مصرف انرژی ورشد اقتصادی؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-69]
 • عربی، حسین (ادیب) عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-92]
 • عزتی، محمدجواد تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 610-631]
 • عزتی، مرتضی تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 77-102]
 • عزتی، مرتضی طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 57-86]
 • عزتی، مرتضی اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 41-64]
 • عزتی، مرتضی بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه‌ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 710-729]
 • عزتی، مرتضی بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 38-65]
 • عزتی، مرتضی تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 610-631]
 • عزتی، مرتضی بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 98-130]
 • عزتی، میترا ارائه الگوی بهینه مدیریت دانش در دانشگاه منطبق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-24]
 • عزتی، میترا نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه* [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-48]
 • عزیرپور، فرهاد چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 19-40]
 • عزیزپور، فرهاد آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • عزیزمحمدلو، حمید ناکارآمدی سیاست‌ها و تأثیر آن بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 41-67]
 • عزیزی، نعمتاله تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 166-184]
 • عسگری، ریحانه توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عطرکار روشن، صدیقه تجزیه تحلیل رشد بهره‌وری، و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخشهای آن (استان کردستان) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 97-121]
 • علائی، رقیه بررسی موانع کسب‌وکارهای خرد و خانگی با توجه به سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علاقه بند حسینی، یونس جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 159-179]
 • علوی، سعیده بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 444-474]
 • علوی، سمانه ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام(1388-1384) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 143-163]
 • علوی، سید مسلم تحول سازمانی در صنعت نفت ایران: الگوی پیشنهادی برای ایجاد سازمان‌های دانش‌بنیان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 2-29]
 • علوی متین، یعقوب مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی احمدی، علیرضا طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 396-420]
 • علی احمدی، ندا ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]
 • علی اکبر، سعید ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده و شرکای تجاری در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 81-100]
 • علیپور، میثم واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 164-182]
 • علیخانی، میثم واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 828-845]
 • علیدوستی، سیروس پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برپایۀ اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 240-271]
 • علیزاده، شیوا برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • علیزاده، شیوا ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • علیزاده، مژگان تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • علیزاده اوجقاز، نوید کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 598-623]
 • علیقلی، منصوره تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 398-413]
 • علیمحمدلو، مسلم اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 141-160]
 • علیوردی نیا، اکبر مدیریت پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 37-58]
 • عیاری، پیمان ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404 [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیسی زاده روشن، یوسف عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-106]
 • عیسی زاده روشن، یوسف بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-120]

غ

 • غفاری، رحمان مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • غفاری، هادی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها) [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-158]
 • غفاری فرد، محمد تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406 [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 208-237]
 • غفوری، مجتبی الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال سیاست های خاورمیانه ای جدید آمریکا [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • غلامی، امیرحسین شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • غلامی گوهره، محمدرضا تحلیل کاربست نظریۀ بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری‌ها در ایران، ‌ناظر ‌بر ‌بند ‌18 سیاست‌های کلی ‌نظام‌ اداری کشور [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 294-318]
 • غنیان، منصور تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]

ف

 • فاتح راد، مهدی تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]
 • فاضلی، سامان فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 164-188]
 • فتاحی، شهرام اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 49-67]
 • فتاحی، فهمیده تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 139-164]
 • فتحعلی زاده کاوران، فاطمه عوامل مؤثر در نظام اداری دانش‌بنیان جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 56-85]
 • فتحی، محمد رضا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 290-315]
 • فخرحسینی، سید فخرالدین تاثیر نرخ ارز بر تولید با استفاده از رهیافت همجمعی داده‌های تلفیقی: مطالعه موردی کشورهای منتخب رقیب ایران در سند چشم انداز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 77-95]
 • فخرحسینی، سید فخرالدین اثر نقصانهای بازار بر رفتار نرخ‌های ارز در ایران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 61-82]
 • فخرحسینی، سید فخرالدین تأثیر نرخ‌های مالیاتی در برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 272-301]
 • فرامرزی، ایوب تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-36]
 • فراهانی‌فرد، سعید گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-66]
 • فراهانی فرد، سعید آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 790-807]
 • فراهانی فرد، سعید اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 674-691]
 • فرجپور، علی‌اصغر ره‌یافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 119-160]
 • فرخ بخت فومنی، علیرضا تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مصرف‌کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 536-562]
 • فرزین، میثم الزامات و ملاحظات نظارتی و کنترلی در مرحلۀ تدوین سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 250-271]
 • فرزین، میثم الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 2-40]
 • فرزین، میثم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 2-37]
 • فرهادی، پیام بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • فرهادی، رضا راهبردهای بهره‌وری مشترک از منابع آبی رودخانۀ مرزی اترک در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 384-409]
 • فرهادی سرتنگی، داود بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 125-141]
 • فروغی، نفیسه راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • فروهش تهرانی، غلامرضا چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 111-139]
 • فطرس، محمد حسن برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای ایران، 1392-1357 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 23-42]
 • فطرس، محمد حسن تاثیر جذب سرمایه نقدی و غیر نقدی بر روی رشد اقتصادی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 90-114]
 • فقه مجیدی، علی بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • فقه مجیدی، علی بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 97-120]
 • فقه مجیدی، علی تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 30-45]
 • فقهی فرهمند، ناصر مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، ابوالحسن انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاست‌های علم و فناوری نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 328-359]
 • فقیهی، ابوالحسن طراحی الگوی سنجش دارایی دانش ملی با رویکرد انسجام‏بخشی به مدیریت دانش در راستای سیاست‏های علم و فناوری کشور [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 164-190]
 • فقیهی، ابوالحسن طراحی مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فکاری، بهزاد اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران (با استفاده از رگرسیون ریج) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 75-94]
 • فلاحتی، علی تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 97-113]
 • فلاحتی، علی رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 456-477]
 • فلاحتی، علی بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 330-353]
 • فلاحی، احسان بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 82-105]
 • فهام، الهام جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-60]
 • فهیمی، حمید بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 80-100]
 • فیروزی، فریبا فقرزدایی به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399) [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 798-827]
 • فیض‌پور، محمدعلی دستمزد و بهره‌وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 326-345]
 • فیضی، صدیقه راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 518-545]
 • فیضی، مهدی بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 30-45]

ق

 • قادری، عباسعلی ارزیابی و اولویت بندی مناطق آزاد کشور و تاثیرآن در توسعه اقتصادی این مناطق [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 108-123]
 • قارلقی، سحر بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 692-715]
 • قاسم زاده، نگار تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • قاسمی، ابوالفضل سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، شاهرخ الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • قاضی نوری، سید سپهر ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 712-746]
 • قبادی، سارا ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب حوزه منا [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 60-80]
 • قدرتیان، سید عبدالجابر شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 2-30]
 • قربانی، حسین تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها) [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-158]
 • قربانی، وحید انطباق راهبردهای مدیریت دانش با منابع انسانی در راستای سیاست‌های علم و فناوری نظام [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 328-359]
 • قره بیگلو، حسین مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • قره بیگی، مصیب چالش‌های گفتمان سیاست خارجی ایران در راستای دگرگشت‌های نوپدید در سامانه‌ی ژئوپلیتیک جهانی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 137-150]
 • قریشی، سیدعباس بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 560-575]
 • قزلباش، اعظم تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 137-167]
 • قزلباش، اعظم اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 730-749]
 • قطب الدینی، محمد تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 125-141]
 • قلتاش، عباس ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • قلی پور، آرین عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری» [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 51-78]
 • قلی پور، محسن امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 548-580]
 • قلی پور سلیمانی، علی تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مصرف‌کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 536-562]
 • قلی زاده، سید ابراهیم تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 54-80]
 • قویدل، صالح تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 115-135]
 • قویدل سدهی، الهه آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 790-807]

ک

 • کارشناسان، علی تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • کارگر شورکی، هدایت سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 586-608]
 • کاشانی، محمد ارائه مدل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظم نیا، ترانه راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی به بازار فدراسیون روسیه: مطالعه موردی فرآورده های لبنی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 844-863]
 • کاظمی، ابوطالب بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 125-141]
 • کاظمی، مصطفی طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 154-178]
 • کاظمی، مصطفی شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمیان، غلامرضا الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 360-389]
 • کاظمی پور، شهلا بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • کامرانپور، سعیده نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 109-124]
 • کاملی، محمدجواد طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 154-178]
 • کاملی، محمدجواد شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاویانی، میثم تأثیر نرخ‌های مالیاتی در برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 272-301]
 • کایدان، بهاره تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 27-50]
 • کبریتی، کیمیا جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 40-60]
 • کرانی، عبدالرضا بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 61-80]
 • کرباسی، علیرضا تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 120-140]
 • کرباسی، علیرضا راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • کربلایی بادی، فریبا سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه‌ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 184-209]
 • کرم پور، رُزا تحلیل رابطه بین کارآمدی و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه کلاوس اوفه [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 141-159]
 • کرمی، ابوالفضل نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 74-88]
 • کرمی، جهانگیر مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با سیاست‌های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 208-225]
 • کرمی، سمیه عوامل اثرگذار بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 138-162]
 • کرمی، عزت اله مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-138]
 • کرمی، مینا بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 472-499]
 • کریم، اسراء ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دورۀ 1390 تا 1398 ) [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 298-327]
 • کریم، اسراء بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 74-97]
 • کریم، محمدحسین تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • کریم، محمدحسین توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 103-127]
 • کریم، محمدحسین ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 49-62]
 • کریم، محمدحسین اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 63-90]
 • کریم، محمدحسین راهبردها و چالش های اقتصاد مقاومتی و ریاضتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 61-80]
 • کریم، محمدحسین اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • کریم، محمدحسین عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 264-289]
 • کریم، محمدحسین ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • کریم، محمدحسین چالش‌های حقوقی و عملیاتی کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خط مشی و سیاست‌های کلان دولت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریم زاده، الهام تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 93-110]
 • کریمی، سمانه نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 1-35]
 • کریمی، عبدالعلی بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سالهای برنامه اول تا چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 23-42]
 • کریمی، محمد شریف رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی) [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 646-669]
 • کریمی، محمد شریف تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 104-133]
 • کریمی، محمدشریف بررسی ارتباط متقابل بین بخش‌های کشاورزی و صنعت در استان‌های ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 27-47]
 • کریمی گلنار، بهمن طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 57-86]
 • کریمی مهابادی، حسن تدابیر ایران و جامعۀ بین‌المللی علیه تحریم با تأکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلارزدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 848-876]
 • کریمی موغاری، زهرا ارزیابی شاخص‌های سرمایه‌گذاری فضای کسب‌وکار با رویکرد سیاست‌های کلی مسکن و شهرسازی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 248-267]
 • کشاورزی، محمد عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تأکید بر نرخ واقعی ارز و محدودیت قرض [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 63-92]
 • کلانتری، اسماعیل ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 712-746]
 • کلاهی، مهدی ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 510-534]
 • کمالی، یحیی بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 111-132]
 • کمالی، یحیی شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 210-248]
 • کمالی، یحیی شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • کمالیان، امین رضا واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 828-845]
 • کمالی دهکردی، پروانه اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • کهنسال، محمد رضا بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 286-303]
 • کهنسال، محمدرضا ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 500-525]
 • کوچک زاده، سمیه اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]
 • کوهکن، رسول اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 41-64]
 • کیاکجوری، داود الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • کیانی، وحید بررسی و ارزیابی کیفی وضعیت روابط خارجی ایران در برنامه چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 105-136]
 • کیخا، احمد جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی با رویکرد سیاستهای کلی [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 496-524]
 • کیخا، احمدعلی مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 115-138]
 • کیخا، علیرضا اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 121-138]
 • کیقبادی، مریم تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی پایدار [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 370-392]

گ

 • گرزین، مریم جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-62]
 • گزاری، هاجر ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب حوزه منا [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 60-80]
 • گلخندان، ابوالقاسم تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 144-165]
 • گل خندان، ابوالقاسم برآورد نوسانات کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 376-397]
 • گل خندان، ابوالقاسم برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای سند چشم‌انداز 1404) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 186-207]
 • گل خندان، ابوالقاسم شواهد تجربی جدید از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر روی تورم کشورهای عضو OPEC [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 2-29]
 • گلخندان، ابوالقاسم جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 39-62]
 • گلزلری، زینب تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزۀ سند چشم‌انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 564-585]
 • گلی، یونس بررسی آسیب شناسی اقتصاد ملی از نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه بین الملل [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 1-20]
 • گلی، یونس هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]
 • گنجیان، مهدی چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 111-139]
 • گهرازه، ساناز تاثیر جهانی شدن ، ریسک کشوری و رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 120-143]
 • گودینی، سعیده بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 97-120]

ل

 • لطیفی رستمی، سیده معصومه ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 654-691]
 • لهراسبی، امیر بررسی راهبرد‌های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404 [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 482-508]

م

 • ماشینچی، علی اصغر ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • ماشینچی، علی اصغر طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس متوسطه در راستای سیاست‏های کلی کارآفرینی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • مبینی، محمد آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 1-32]
 • متقی، افشین چالش‌های گفتمان سیاست خارجی ایران در راستای دگرگشت‌های نوپدید در سامانه‌ی ژئوپلیتیک جهانی [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 137-150]
 • متقی، سمیرا تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران؛ تأکید بر شاخص‌های درآمد و بیکاری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-74]
 • متقی، سمیرا نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 109-124]
 • متقی، لیلا میزان ضریب توافق سیاست‌های آموزش توسعۀ پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 560-584]
 • مجاهدی، محمد مهدی تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجیدی، عبدالله بررسی موانع استقرار ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمانهای دولتی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 582-611]
 • محدث، سید احمد تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 135-151]
 • محرم پور، غلامحسین بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 80-100]
 • محسنی، حدیثه مقایسه تطبیقی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع کارخانه ای ایران وکشورهای منتخب [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-56]
 • محسنی تبریزی، علیرضا بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 28-53]
 • محسنی زنوزی، سید جمال الدین تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • محسنی زنوزی، سیدجمال الدین تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 41-65]
 • محسنی زنوزی، سیدجمال الدین بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 115-132]
 • محقق، نادر بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 169-191]
 • محمد، دوستار راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • محمد باقری، مصطفی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و انتخاب بهترین راهبرد برای کاهش آن [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 119-136]
 • محمد داوودی، امیرحسین ارائه مدل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده، اعظم ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 100-120]
 • محمدزاده، اعظم رابطه بین تکانه‌های تجاری و پس‌انداز خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 414-433]
 • محمدزاده، زینب آسیب شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 1-25]
 • محمدزاده، سید حسین تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 120-140]
 • محمدزاده، سید حسین راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 100-120]
 • محمدزاده، علی راهبردهای بهره‌وری مشترک از منابع آبی رودخانۀ مرزی اترک در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 384-409]
 • محمدزاده، یوسف تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • محمدزاده کلاتی، میترا طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 154-178]
 • محمدزاده کلاتی، میترا شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، تیمور تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، حامد سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • محمدی، حامد نقش قوای سه‌گانه در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت دولتی نوین [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 101-120]
 • محمدی، حامد وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 132-152]
 • محمدی، حسین تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 55-75]
 • محمدی، حسین بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 25-37]
 • محمدی، حسین اثرات زیرساخت‌های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران (با استفاده از رگرسیون ریج) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 75-94]
 • محمدی، حمید اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 121-138]
 • محمدی، حمید اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 644-665]
 • محمدی، حمید اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 268-285]
 • محمدی، علی تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان‌های کشور [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 27-50]
 • محمدی، محدثه سیاست‌گذاری عمومی در حوزۀ اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 86-110]
 • محمدی، محمد شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی خیاره، محسن تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 716-742]
 • محمدی دوست، حسین واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 164-182]
 • محمدی زاده، چنگیز مدل حکمرانی داده‌باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 826-846]
 • محمدی نسب، مهدی آثار رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 790-807]
 • محمدی ویایی، آزاده اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 153-168]
 • محمودپور، کامران مقایسه تطبیقی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع کارخانه ای ایران وکشورهای منتخب [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-56]
 • محمودپور، کامران تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 91-124]
 • محمودی، الهه جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 46-65]
 • محنت فر، یوسف بررسی و ارزیابی اندازه‌ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه‌ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013) [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 49-65]
 • محنت فر، یوسف رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 456-477]
 • مخلص‌الائمه، فرزاد پیامدهای اقتصادی نقطۀ اوج نفت [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 117-129]
 • مداح، مجید الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-160]
 • مداح، مجید ارزیابی اثر نفت برآلودگی محیط‌زیست در کشورهای عضو اوپک بر اساس سیاستهای کلی الگوی اصلاح تولید [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 24-37]
 • مدّاح، مجید اثر نرخ سود بین‌بانکی بر شاخص قیمت سهام (با تأکید بر توافقنامۀ برجام) [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 50-70]
 • مرادفام، شعله عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری» [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 51-78]
 • مرادی، سارا اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 49-67]
 • مرادی، گلشن راهبردهای مدیریت سبز در مؤسسات آموزش عالی کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 474-495]
 • مرادی، محمدعلی تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 21-40]
 • مرتضوی، مهدی واکاوی دلالت‌های خط‌مشی‌های کلان بر سیاست‌های کلی قضایی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 164-182]
 • مرجانی، امیربابک تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرسلی ارزنق، زلیخا تحلیل کارآفرینی اجتماعی شرکت‌های تعاونی در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 418-443]
 • مریدی، پروین بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 38-65]
 • مزینی، امیر حسین تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 610-631]
 • مسعودی، حمید تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 20-40]
 • مسلمی مهنی، یوسف سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشبکی، اصغر بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]
 • مصطفی‌پور، مصطفی بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • مطلبی، مسعود راهبردهای بهره‌وری مشترک از منابع آبی رودخانۀ مرزی اترک در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 384-409]
 • مطلبی، مسعود مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم و نهم [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطلبی، مسعود بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظهری، علی اکبر تاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپرده‌ای بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 65-87]
 • معبودی نژاد، فرشته ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 60-80]
 • معتصمی، حمید ارائۀ الگوی رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 508-535]
 • معتمدی، مهدیه توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • معروفی، ایوب آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 610-642]
 • معصومی، مجید بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 560-575]
 • معصومی نیا، غلامعلی بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 526-547]
 • معصومی نیا، غلامعلی حمایت از هویت ملّی و نمادهای آن از نظر حقوق کیفری با رویکرد سیاستهای کلی نظام [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 316-339]
 • معمارزاده، غلامرضا طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-24]
 • معمارزاده، غلامرضا نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه* [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 27-48]
 • معمارزاده، غلامرضا آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 1-32]
 • معمارزاده، غلامرضا الگوی حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری با استناد به قانون خدمات کشوری [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 390-416]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-20]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا الگوی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 42-72]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 108-131]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا مدل‌سازی اجرای اقتضایی خصوصی‌سازی در راستای تحقق بند «ب» مادۀ 3 اصل 44 قانون اساسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 206-248]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 38-66]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 154-178]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 180-205]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 132-152]
 • معمارزاده طهران، غلامرضا شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • معمارنژاد، عباس امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائۀ سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 40، 1401، صفحه 800-824]
 • مفوضی، بهاره آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 686-709]
 • مقتدایی، علیرضا تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 33-62]
 • مقدم، علیرضا شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]
 • مکیان، سید نظام الدین هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 25-40]
 • مکیان، سید نظام الدین اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • مکیان، سیدنظام الدین سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعۀ مقایسه‌ای بین کشورهای با سرمایۀ اجتماعی بالا و کشورهای با سرمایۀ اجتماعی پایین [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 184-209]
 • ملک الساداتی، سعید بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 30-45]
 • ملکی، سعید رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 670-697]
 • ملکی، محمد حسن آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 290-315]
 • ملکی نیا، زهرا راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 518-545]
 • ملکی نیا، عماد راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 518-545]
 • ممی پور، سیاب عوامل اثرگذار بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 138-162]
 • ممیز، آیتاله ارائۀ الگویی برای ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در پارک‌های علم و فناوری در راستای تحقق سیاست‌های کلی بخش اشتغال [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 186-210]
 • ممیز، آیت اله طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 246-270]
 • منتظر، راحله بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 526-547]
 • منتظر، غلامعلی ارزیابی حُسن اجرای سیاست‌‎های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران مبتنی بر رویکرد شبکۀ سیاستی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 712-746]
 • منجذب، محمدرضا بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-15]
 • منصوری موید، فرشته بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی [دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، 1398، صفحه 824-843]
 • منیری، محمدرضا هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 121-140]
 • مهدوی، ابوالقاسم ناکارآمدی سیاست‌ها و تأثیر آن بر عدم توسعه‌یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 41-67]
 • مهدوی، سید محمد صادق نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 74-88]
 • مهدویان، سید محمدرضا محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 142-170]
 • مهدی زاده، محمد جواد اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 121-138]
 • مهدی زاده، منیره عوامل مؤثر بر فرصت‌های شغلی با تأکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 140-163]
 • مهربانی، فاطمه اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 65-96]
 • مهرکی، حسین اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 141-160]
 • مهرگان، نادر مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-24]
 • مهرگان، نادر تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 47-59]
 • مهری، کریم نقش اقوام در همبستگی ملی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 153-174]
 • موسوی، سید فضل اله بررسی راهبرد‌های امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404 [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 482-508]
 • موسوی، سیدکاظم بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-100]
 • موسوی، سید محمد اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 67-95]
 • موسوی، سیده زهرا تأثیر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری بر کمبود پرستار در بیمارستان‌های ایران با توجه به سیاست‌های کلی سلامت [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 43-64]
 • موسوی، سیده نرگس طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 132-159]
 • موسوی، میر حسین تجزیه تحلیل رشد بهره‌وری، و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخشهای آن (استان کردستان) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 97-121]
 • موسوی دهموردی، سید محمد راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 165-191]
 • موسی خانی، مرتضی مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 356-383]
 • موسی کاظمی، احسان آثار ادغام وزارتخانه ها در ایران و نیاز به بازنگری در آن؛ با نگاهی به سیاست های کلی نظام اداری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 55-75]
 • مولایی، صابر پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 51-67]
 • میر، سید جواد چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 111-139]
 • میر، سید مهدی تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 135-151]
 • میرا، بهروز تحلیل مقایسهای ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامههای اسلامی‌سازی دانشگاه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 25-54]
 • میرجلیلی، سید حسین تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 90-108]
 • میرزائی، حسین تحلیل هزینه- فایده آموزش عالی در گروه علوم انسانی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 1-25]
 • میرزایی، شیرزاد تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 100-120]
 • میرعباسی نجف آبادی، رسول بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 686-711]
 • میرفردی، اصغر چالش‌ها و فرصت‌های تولید علم و نظریه پردازی در حوزه علمی جامعه‌شناسی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 1-20]
 • میرکمالی، سید محمد ارائه الگوی بهینه مدیریت دانش در دانشگاه منطبق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 1-24]
 • میرکوشش، امیرهوشنگ نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرکوشش، امیرهوشنگ بررسی اثرات سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرمحمدی، سیدمحمد الزامات پیاده‌سازی آمایش سرزمین در فرایند مدیریت و توسعة کشور [دوره 9، شماره 34، 1400، صفحه 360-389]

ن

 • نادری، سعید تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 568-595]
 • نادریان، آرش ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادمی، یونس بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخش‌های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 125-152]
 • نادمی، یونس تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 666-687]
 • نادمی، یونس ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 304-325]
 • نادمی، یونس تأثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت و سرمایۀ انسانی بر فقر شهری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 320-341]
 • نامداریان، لیلا پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامۀ پنج‌سالۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برپایۀ اسناد بالادستی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 240-271]
 • نجاتی، بهناز جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه‌های توسعه ایران (مورد: برنامه‌های پنج ساله پس از انقلاب) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-62]
 • نجف بیگی، رضا طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-24]
 • ندیری، محمد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 1-21]
 • نریمانی، احمد تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 97-113]
 • نژاد قربان، حمید اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 26-49]
 • نسترن، مهین آینده‌پژوهی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی - کالبدی کلانشهرها با رویکرد و سیاست‌های آمایش سرزمینی [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 772-794]
 • نصر اصفهانی، علیرضا برآورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 5، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1396، صفحه 21-40]
 • نصر اصفهانی، محمد طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM) [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 63-88]
 • نصر اصفهانی، محمد بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 526-547]
 • نصراللهی، زهرا تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 87-106]
 • نصراللهی، زهرا بررسی نقش عوامل موثر بر نوآوری (مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه) [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 1-25]
 • نصراللهی، زهرا اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 40-60]
 • نصری، لیلا ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 49-62]
 • نصیری، مجید بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-21]
 • نصیری، محمد رابطۀ متغیرهای اقتصادی و افزایش سن ازدواج با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 82-103]
 • نصیری واحد، مهدی مدل‌سازی اجرای اقتضایی خصوصی‌سازی در راستای تحقق بند «ب» مادۀ 3 اصل 44 قانون اساسی [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 206-248]
 • نظرپوری، امیرهوشنگ ارزیابی عملکرد استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، مهدی رابطۀ توسعۀ حرفه‌ای کارکنان با جانشین‌پروری و نقش میانجی یادگیری سازمانی با رویکرد سیاست‌های کلی تحول نظام اداری [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 208-239]
 • نظری زانیانی، علی اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 66-85]
 • نظم فر، حسین بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 444-474]
 • نظیری، محمد کاظم بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 32، 1399، صفحه 692-715]
 • نعامی، عبداله تاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپرده‌ای بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 65-87]
 • نفیسی، وحید بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 74-97]
 • نقی پور ایوکی، سحر شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 2-30]
 • نکویی نائینی، سید علی سنجش پایداری نظام‌های بهره برداری کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 123-139]
 • نگهداری، ابراهیم نقش سرمایه انسانی در اثر بخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 67-75]
 • نگین تاجی، زریر تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 95-114]
 • نمکی، زهره تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، سید حسن اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: بانک مهر اقتصاد تهران بزرگ [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 67-95]
 • نوروزی، خلیل راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج.ا.ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-20]
 • نوروزی عموقین، فریبا برآورد شاخص‌های آسیب‌پذیری و تاب‌آوری در اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 434-455]
 • نوری، جواد تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه‌بندی [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 133-156]
 • نوری، زهرا چالش‌های نهادی بهره‌وری در نظام فنی و اجرایی کشور [دوره 8، شماره 30، 1399، صفحه 340-368]
 • نوری، عباس تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران (با تاکید بر هدفمندی یارانه ها) [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-158]
 • نوری درزیکلائی، پریسا مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 774-796]
 • نوری نائینی، رها تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری [دوره 10، ویژه نامه سال 1401، 1401، صفحه 38-66]
 • نوفرستی، ابوالفضل اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • نوفرستی، محمد اقتصاد مقاومتی و راه های دستیابی به آن [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 157-168]
 • نوفرستی، محمد اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 618-643]
 • نونژاد، مسعود اثر تلاطم نرخ ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری [دوره 3، شماره 12، 1394]
 • نیازی، محسن شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی [دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، 1400، صفحه 2-30]
 • نیازی، محسن مدل عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 11، شماره 41، 1402، صفحه 164-186]
 • نیک بخش، فتانه تاثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-118]
 • نیکزاد زیدی، محمود ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واحد رسولی، شیرین ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 67-90]
 • واعظی، رضا توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 1-26]
 • واعظی، سید مجتبی تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 20-40]
 • وحیدی، احمد الگوی نظارت راهبردی تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1401، صفحه 2-40]
 • وحیدی، زهرا اثرات مقایسه ای متقارن و نامتقارن شوک‌های نفتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 2، شماره 8، 1393، صفحه 77-92]
 • ورهرامی، ویدا بررسی تأثیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص [دوره 5، شماره 20، 1396، صفحه 120-140]
 • ورهرامی، ویدا اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 26-49]
 • ویسی، هادی بررسی انتقادی سیاستگذاری گردشگری در آینه اسناد و قوانین فرادستی ایران [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 160-180]
 • ویشلقی، مهدیه شناسایی و اولویت‏‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌‏های توسعه‌‏ای ایران با محوریت سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 364-387]

ه

 • هاتفی مجومرد، مجید تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران [دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، 1398، صفحه 96-117]
 • هادیان، اعظم اثر رشد جمعیت بر محیط زیست در ایران و سایر کشورهای منطقه منا [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 40-60]
 • هاشم‌زهی، نوروز تحلیل مقایسهای ارزشیابی دانشگاهیان ایران از برنامههای اسلامی‌سازی دانشگاه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 25-54]
 • هاشم‌زهی، نوروز تجربۀ زیستۀ استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 302-329]
 • هاشمی، سید احمد ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • هاشمی، سیداحمد طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس متوسطه در راستای سیاست‏های کلی کارآفرینی نظام [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، نیلوفر نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه [دوره 11، شماره 43، 1402]
 • هاشمیان، فخرالسادات تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران [دوره 3، شماره 12، 1394، صفحه 1-26]
 • هاشمی برنج ابادی، نیر تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 86-107]
 • هاشمی تبار، محمود ارتباط توسعه مالی و تجارت بین‌الملل در کشورهای منتخب چشم‌انداز 1404 [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 396-409]
 • هاشمی گل سفیدی، افشین تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه و بازده اضافی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 95-114]
 • هاشمی نژاد، آذر تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 452-480]
 • هداوند، مرضیه تحلیل فرایند سیاست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی [دوره 4، شماره 16، 1395، صفحه 1-18]
 • هنری، محمد‌تقی بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-21]

ی

 • یاحی، رسول تجربۀ زیستۀ استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 11، شماره 42، 1402، صفحه 302-329]
 • یادگاری، رضا عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب‌‌وکارهای جدید علمی در سطح بین‌المللی و تجربیات جهانی [دوره 9، شماره 33، 1400، صفحه 54-80]
 • یاراحمدی، حمیدرضا الگوی تدابیر مهارگر فساد عرفی در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 9، شماره 35، 1400، صفحه 526-558]
 • یاراحمدی، محمد بررسی برنامۀ ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامۀ هفتم توسعه [دوره 10، شماره 39، 1401، صفحه 476-507]
 • یاسوری، مجید نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 169-203]
 • یاوران بخشایش، عبداله تحلیلی بر روابط علی بین شاخص های سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره دیماتل [دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 33-62]
 • یاوری، علی مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • یاوری، معصومه برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای ایران، 1392-1357 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 23-42]
 • یزدان خواه، منصوره تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-36]
 • یزدی فیض آبادی، وحید اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت [دوره 10، شماره 38، 1401، صفحه 342-362]
 • یعقوبی، نورمحمد آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404) [دوره 8، شماره 31، 1399، صفحه 422-451]
 • یعقوبی، نورمحمد واکاوی پیشران‌های اجرای اثربخشی خط‌مشی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 36، 1400، صفحه 828-845]
 • یوسف زاده، فرشته محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، 1399، صفحه 142-170]