دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


بررسی موانع کسب‌وکارهای خرد و خانگی با توجه به سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.378302.2518

رقیه علائی؛ حسن بخشی زاده؛ فرهاد پهلوان زاده


توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.359429.2478

ریحانه عسگری؛ حبیب انصاری سامانی؛ محمد حسن زارع


نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.369193.2502

فاطمه اسدالله پور؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احسان رازانی


تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.370863.2505

سعید شاکر؛ امیربابک مرجانی؛ مسعود حقیقی


تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.366897.2499

زهره نمکی؛ سید محمدرضا داودی؛ سعید آقاسی


شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.363123.2488

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر


چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.369168.2501

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

پیمان عیاری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.370316.2508

مرضیه عارفی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.30507/jmsp.2023.382917.2532

علی یاوری؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین؛ ناصر فقهی فرهمند


تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.385857.2551

باسم عباس؛ داود دانش جعفری؛ محمد مهدی مجاهدی؛ تیمور محمدی


بررسی اثرات سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.388244.2555

زهرا شریف زاده؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ محمد مهدی حسینی


ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.387612.2553

محمود نیکزاد زیدی؛ ابراهیم عباسی؛ پرویز سعیدی؛ آرش نادریان


طراحی الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.391907.2559

احمد اسدی؛ اسماعیل اسدی


طراحی مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.383586.2535

ابوالحسن فقیهی؛ مریم دارابی


طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس متوسطه در راستای سیاست‏های کلی کارآفرینی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.395118.2571

محبوبه جعفرپور؛ سیداحمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی


سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.397899.2583

یوسف مسلمی مهنی؛ ابوالفضل قاسمی؛ علی ایلخانی پور؛ غلامرضا افشاری پور


ارزیابی عملکرد استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.394649.2567

مهشید خیراندیش؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


بررسی مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.356872.2474

مجتبی عباسیان؛ حسین امیری؛ محمود صفدری نهاد


چالش‌های حقوقی و عملیاتی کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خط مشی و سیاست‌های کلان دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.382429.2528

امین حسنوند؛ محمدحسین کریم؛ مهرشاد طولابی نژاد


تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.386157.2548

علیرضا زمانیان؛ اکبر بهمنی؛ صمد بارانی؛ رضا روحی


مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم و نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.394003.2566

سلمان توحیدی فر؛ مسعود مطلبی؛ احمد اشرفی


بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.395330.2578

سلمان توحیدی فر؛ احمد اشرفی؛ مسعود مطلبی


ارائه مدل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.401290.2594

محمد کاشانی؛ پریوش جعفری؛ امیرحسین محمد داوودی


الگوی راهبردی انقلاب اسلامی در بیانات امامین و قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.398035.2595

حسین رضایی


مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.400550.2593

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدرحیم رهنما


نقش نهادها در توسعه کارآفرینی در راستای سیاستهای کلی تولید ملی و اشتغال (مورد مطالعه: ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.407284.2611

جواد زحمت کش ممتاز؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی


طراحی الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در چارچوب سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.400112.2598

احمد اسدی؛ صدیقه طوطیان