دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.343633.2430

لیلا نامداریان؛ سیروس علیدوستی


بررسی تاثیر نرخ‌های مالیاتی بر برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.340296.2417

سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی


تجربه زیسته استانداران در مدیریت جهادی بحران جنگ تحمیلی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.348390.2447

نوروز هاشم‌زهی؛ رسول یاحی


بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.348261.2448

فرید خلیلی؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی


مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.30507/jmsp.2022.356316.2472

رضا فرهادی؛ مسعود مطلبی؛ علی محمدزاده


تحلیل گفتمان برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.30507/jmsp.2022.356491.2473

اکبر زارع شاه آبادی؛ لیلی بنیاد


نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.30507/jmsp.2022.330671.2383

نیلوفر هاشمی؛ محمد سعید ذکایی؛ محمدرضا تاجیک


واکاوی سیاست‌های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.354524.2467

جمال عبداله پور؛ غلامرضا حیدری


ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.359949.2479

صالح روستا؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


روابط فرامحلی حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.359349.2477

عادل سلیمانی؛ محمدرضا رضوانی


شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.354649.2470

امیرحسین غلامی؛ صمد بارانی؛ حرمت اصغری


ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.342728.2426

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم؛ شیوا علیزاده


ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.363362.2490

مهدی جوانمرد؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ حجت طاهری گودرزی؛ یداله عباس‌زاده‌سهرون


شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.370766.2503

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه افضلی گروه


بررسی موانع کسب‌وکارهای خرد و خانگی با توجه به سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.378302.2518

حسن بخشی زاده؛ فرهاد پهلوان زاده


توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.359429.2478

ریحانه عسگری؛ حبیب انصاری سامانی؛ محمد حسن زارع


نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.369193.2502

فاطمه اسدالله پور؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احسان رازانی


تبیین الگوی بهره وری پایدار منابع انسانی دربانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.370863.2505

سعید شاکر؛ امیربابک مرجانی؛ مسعود حقیقی


تبیین مدل عملکرد دیجیتال‌سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.366897.2499

زهره نمکی؛ سید محمدرضا داودی؛ سعید آقاسی


شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.363123.2488

سارا جوانبخت؛ محمد محمدی؛ حمید رضائی فر


چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.369168.2501

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

پیمان عیاری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.370316.2508

مرضیه عارفی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی