دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و رتبه‌‎بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌‎سازی اجرای خط‌مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.302916.2306

میترا محمدزاده کلاتی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدجواد کاملی؛ میر علی سید نقوی؛ مصطفی کاظمی


چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.369168.2501

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.30507/jmsp.2023.382917.2532

علی یاوری؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین؛ ناصر فقهی فرهمند


تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.385857.2551

باسم عباس؛ داود دانش جعفری؛ محمد مهدی مجاهدی؛ تیمور محمدی


بررسی اثرات سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.388244.2555

زهرا شریف زاده؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ محمد مهدی حسینی


ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.387612.2553

محمود نیکزاد زیدی؛ ابراهیم عباسی؛ پرویز سعیدی؛ آرش نادریان


طراحی الگوی توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.391907.2559

احمد اسدی؛ اسماعیل اسدی


طراحی مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با تکیه بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.383586.2535

ابوالحسن فقیهی؛ مریم دارابی


طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس متوسطه در راستای سیاست‏های کلی کارآفرینی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.395118.2571

محبوبه جعفرپور؛ سیداحمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی


سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.397899.2583

یوسف مسلمی مهنی؛ ابوالفضل قاسمی؛ علی ایلخانی پور؛ غلامرضا افشاری پور


ارزیابی عملکرد استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.394649.2567

مهشید خیراندیش؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


بررسی مزیت نسبی بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.356872.2474

مجتبی عباسیان؛ حسین امیری؛ محمود صفدری نهاد


چالش‌های حقوقی و عملیاتی کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خط مشی و سیاست‌های کلان دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.382429.2528

امین حسنوند؛ محمدحسین کریم؛ مهرشاد طولابی نژاد


تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.386157.2548

علیرضا زمانیان؛ اکبر بهمنی؛ صمد بارانی؛ رضا روحی


مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم و نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.394003.2566

سلمان توحیدی فر؛ مسعود مطلبی؛ احمد اشرفی


بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.395330.2578

سلمان توحیدی فر؛ احمد اشرفی؛ مسعود مطلبی


ارائه مدل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.401290.2594

محمد کاشانی؛ پریوش جعفری؛ امیرحسین محمد داوودی


الگوی راهبردی انقلاب اسلامی در بیانات امامین و قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.398035.2595

حسین رضایی؛ مصطفی لطفی؛ جواد زروندی؛ علی فرهادی


مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.400550.2593

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدرحیم رهنما


نقش نهادها در توسعه کارآفرینی در راستای سیاستهای کلی تولید ملی و اشتغال (مورد مطالعه: ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.407284.2611

جواد زحمت کش ممتاز؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی


طراحی الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در چارچوب سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.400112.2598

احمد اسدی؛ صدیقه طوطیان


سیاست‌های کلی سند تحول بنیادین در ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و آسیب شناسی وضعیت موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.407838.2613

فرهاد نبی؛ ناصر میرسپاسی؛ افسانه زمانی مقدم


شناسایی پیشران‌های حاکمیت الکترونیک پایدار و آینده‌نگر در راستای سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.405146.2608

لیلا اسدالهی؛ حبیب اله دانایی


ارزیابی کارایی و اثربخشی سیاستهای کلان صنعت برق کشور با محوریت اهداف گذار انرژی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.30507/jmsp.2022.293552.2279

اشرف السادات پسندیده


نقد و بررسی سیاست‌های کلی آموزش معلمان در کشورهای منتخب به منظور ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.412881.2629

صالح روستا؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشینچی


الگوی حکمرانی هوشمند در شرایط بحران با تاکید بر مدیریت شهری در راستای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.415836.2635

شهلا سهرابی؛ غلامرضا سلیمی؛ میثم حبیبی


ارائه ساز وکارهایی برای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست‏ های کلی نظام و سند تحول بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.404979.2605

جمیله شرف؛ نادرقلی قورچیان؛ کلثوم نامی؛ محمود صباحی زاده


تبیین اثرات چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از هزینه‌های بخش سلامت در رشد بخش تولید در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.411269.2623

نعیمه جزینی زاده؛ علی سلمان پور زنوز؛ رقیه حسن زاده؛ رستم قره داغی


واکاوی مؤلفه‌های سیاست‌ صنعتی بر پایه مطالعه روشمند سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر صنعت پتروشیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.411777.2625

محمد یاراحمدی؛ مهدی صادقی شاهدانی


فراتحلیل مطالعاتِ رضایتمندی ساکنان از پروژة مسکن مهر در راستای تحقق سیاست‌های کلی مسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.406545.2609

سمیه حق روستا؛ مجتبی رفیعیان؛ اسفندیار زبردست


ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های توسعه پنج ساله کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.397231.2586

مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی؛ حانیه علی بیکی علوی؛ غلامرضا گرایی نژاد


طراحی الگوی اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.417847.2638

آناهیتا مظاهری کلهرودی؛ مجید رمضان؛ حسن گیوریان؛ مجید رستمی‌بشمنی


شناسایی عوامل موثر بر اجرای گردش شغلی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1402

10.30507/jmsp.2023.422645.2651

حمیدرضا سلطانی؛ صادق عابدی؛ علی محتشمی


ارائه الگوی تربیت اخلاقی دانش آموزان مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام تعلیم وتربیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.420565.2644

سید نورالدین حسینی؛ علی اصغر ماشینچی؛ مختار رنجبر


ارزشیابی الگوی تحقق سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی: رهنمودهایی برای ارتقای ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.411329.2624

نورعلی عبداللهی؛ سید مجتبی شهرآئینی؛ سید مجتبی نبوی فرد؛ مسعود بنافی


ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.430879.2672

محمدعلی بیاتی؛ ابراهیم گیوکی؛ جواد معین الدینی؛ زهرا انجم شعاع؛ امین نیک پور


بازشناسی موانع سیاست‌گذاری شواهدمحور: رهنمودهایی برای سیاست‌های کلان نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.429837.2667

مهدی احمدی؛ ناصر عسگری؛ مریم صوفیابادی


بررسی نقش خط‌مشی‌های تعاون مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تعاونی‌های تولیدی استان کرمان و ارائه‌ی مدل مطلوب در راستای اجرای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.424578.2656

امین یوسف پور؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد


بررسی نظام حکمرانی خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر در ایران بر پایه نگاشت نهادی اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.436170.2688

لیلا نامداریان؛ حمیدرضا خدمتگزار


ارائه مدل تحول دیجیتالی در بانکهای تخصصی کشور در راستای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.30507/jmsp.2024.435854.2684

عادل نیستانی؛ علیرضا درخشان؛ قنبر عباس پور اسفدن؛ اشرف شاه منصوری