موضوعات = علوم اجتماعی
طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.297653.2291

صدیقه طوطیان اصفهانی؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ بهروز تقوی


نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقاء امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.303652.2308

داود حیدری؛ حسن درزیان رستمی؛ محسن اسلامی


بررسی عوامل مؤثر بر دانش ‌پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 74-97

10.30507/jmsp.2020.244355.2115

احمد صادقی؛ وحید نفیسی؛ اسراء کریم


بررسی تحلیلی محیط‌زیست و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیتی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 28-53

10.30507/jmsp.2021.109556

مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور؛ علیرضا محسنی تبریزی


نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 74-88

10.30507/jmsp.2020.102466

ابوالفضل کرمی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 166-184

10.30507/jmsp.2020.102393

لطف‌ا... ساعدموچشی؛ نعمتاله عزیزی


بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1398، صفحه 472-499

10.32598/JMSP.7.3.8

مینا کرمی؛ محمد علی سوخکیان؛ پیام فرهادی


چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 19-40

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیرپور؛ اصغر طهماسبی


نقش اقوام در همبستگی ملی

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 153-174

کریم مهری


مدیریت پیشگیری از جرم در ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 37-58

اکبر علیوردی نیا