موضوعات = علوم اجتماعی
تعداد مقالات: 15
1. بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

10.30507/jmsp.2020.244355.2115

احمد صادقی؛ وحید نفیسی؛ اسراء کریم


2. فقرزدایی به عنوان یکی از محورهای سیاست‌های کلی نظام: مرور نظام‌مند سیاست‌ها و برنامه‌ها (1384 تا 1399)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.285025.2242

فریبا فیروزی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


3. بررسی تحلیلی محیط زیست(اقلیم) و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیتی

دوره 9، شماره 33، بهار 1400، صفحه 28-53

10.30507/jmsp.2021.109556

مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور؛ علیرضا محسنی تبریزی


5. نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 74-88

10.30507/jmsp.2020.102466

ابوالفضل کرمی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


7. تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 166-184

10.30507/jmsp.2020.102393

لطف الله ساعدموچشی؛ نعمت اله عزیزی


9. بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 472-499

10.32598/JMSP.7.3.8

مینا کرمی؛ محمد علی سوخکیان؛ پیام فرهادی


11. چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 19-40

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیرپور؛ اصغر طهماسبی


12. نقش اقوام در همبستگی ملی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 153-174

کریم مهری


15. مدیریت پیشگیری از جرم در ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 37-58

اکبر علیوردی نیا