موضوعات = سیاست گذاری عمومی
الگوی راهبردی انقلاب اسلامی در بیانات امامین و قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.398035.2595

حسین رضایی


مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.400550.2593

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدرحیم رهنما


مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1402، صفحه 356-383

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 216-244

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار