موضوعات = سیاست گذاری عمومی
پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.343633.2430

لیلا نامداریان؛ سیروس علیدوستی


مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


واکاوی سیاست‌های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.354524.2467

جمال عبداله پور؛ غلامرضا حیدری


شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.370766.2503

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه افضلی گروه


تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 216-244

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار