موضوعات = مدیریت بازرگانی
مدل بازاریابی سبزِ صنعت نفت مبتنی بر سیاست‌های کلی محیط‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.30507/jmsp.2023.382917.2532

علی یاوری؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین؛ ناصر فقهی فرهمند