موضوعات = مدیریت بازرگانی
شناسایی و اولویت‌بندی پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان‌های توسعه‌ای ایران با محوریت سیاست های کلی نظام در بخش صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.320136.2350

مهدیه ویشلقی؛ علیرضا مقدم؛ رضا سپهوند؛ عادل آذر


تبیین مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی با رویکرد سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30507/jmsp.2022.318445.2347

فاطمه شوقی آغجه مشهد؛ علیرضا فرخ بخت فومنی؛ علی قلی پور سلیمانی