موضوعات = مدیریت مالی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کاربست نظریه بازی در ارتقای شفافیت مالی شهرداری ها ‌ناظر‌بر‌بند‌18 سیاستهای کلی‌نظام‌اداری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.312828.2328

محمدرضا غلامی گوهره؛ میثم بصیرت


2. طراحی مدل سازمان کارآفرین در نظام بانکی کشور جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.319219.2348

زهرا حق روستا؛ آیت اله ممیز؛ جلال حقیقت منفرد