موضوعات = علوم سیاسی
چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.369168.2501

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


بررسی اثرات سیاست های توسعه فناوری های نوین و هوش مصنوعی در گسترش راهبردهای سیاسی کلان با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.388244.2555

زهرا شریف زاده؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ محمد مهدی حسینی


سناریوهای سیاست گذاری تعامل دولت و جامعه در حوزه آب: بر اساس سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

10.30507/jmsp.2023.397899.2583

یوسف مسلمی مهنی؛ ابوالفضل قاسمی؛ علی ایلخانی پور؛ غلامرضا افشاری پور


مطالعه تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم و نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.394003.2566

سلمان توحیدی فر؛ مسعود مطلبی؛ احمد اشرفی


بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.395330.2578

سلمان توحیدی فر؛ احمد اشرفی؛ مسعود مطلبی


الگوی راهبردی انقلاب اسلامی در بیانات امامین و قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.398035.2595

حسین رضایی؛ مصطفی لطفی؛ جواد زروندی؛ علی فرهادی


مطالعه تطبیقی اسناد(سیاست‌ها و قوانین) و بیانات رهبری بر پایه اصول حکمروایی خوب در حوزه امنیت غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30507/jmsp.2023.400550.2593

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدرحیم رهنما


سیاست‌های کلی سند تحول بنیادین در ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و آسیب شناسی وضعیت موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30507/jmsp.2023.407838.2613

فرهاد نبی؛ ناصر میرسپاسی؛ افسانه زمانی مقدم


ارزیابی کارایی و اثربخشی سیاستهای کلان صنعت برق کشور با محوریت اهداف گذار انرژی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.30507/jmsp.2022.293552.2279

اشرف السادات پسندیده


مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1402، صفحه 356-383

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست‌های کلی نظام

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402، صفحه 112-138

10.30507/jmsp.2022.340034.2415

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی

دوره 10، ویژه نامه سال 1401، آذر 1401، صفحه 108-131

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها

دوره 10، شماره 39، مهر 1401، صفحه 610-642

10.30507/jmsp.2022.331083.2386

ایوب معروفی؛ سمانه حسن پور؛ امید امیدی شاه آبادی؛ اردلان حسینی؛ فرهاد عزیزپور