موضوعات = علوم سیاسی
تعداد مقالات: 33
1. سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


2. نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقاء امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.30507/jmsp.2022.303652.2308

داود حیدری؛ حسن درزیان رستمی؛ محسن اسلامی


3. روش شناسی دیپلماسی آب در رودخانه‌های فرامرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.30507/jmsp.2022.300637.2300

میلاد باری پور؛ محمدصادق صادقیان؛ مجتبی انصاریان؛ هومن حاجی کندی


4. بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30507/jmsp.2022.321308.2353

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ محمد حسن زاده


5. تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب حوزه سند چشم انداز؛ مبتنی بر سیاستهای کلی اشتغال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.30507/jmsp.2022.313382.2331

اکبر خدابخشی؛ زینب گلزلری


6. آینده‌نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.331083.2386

ایوب معروفی؛ سمانه حسن پور؛ امید امیدی شاه آبادی؛ اردلان حسینی؛ فرهاد عزیزپور


7. تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 216-244

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار


8. تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، دی 1400، صفحه 54-80

10.30507/jmsp.2021.289299.2260

محمدرضا زیرکی؛ رضا تاجفر؛ سید ابراهیم قلی زاده


11. شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


13. امنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمان‌های امنیت ملی بر برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 548-580

10.32598/JMSP.7.4.3

رضا خلیلی؛ میرقاسم بنی هاشمی؛ محسن قلی پور


14. فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 164-188

10.30507/jmsp.2020.102465

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ سامان فاضلی


15. سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


17. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان

دوره 6، شماره 24، دی 1397، صفحه 596-617

10.32598/JMSP.6.4.596

محمدرضا دهشیری؛ حامد حکمت‌آرا


20. چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 5، شماره 20، بهمن 1396، صفحه 140-160

فرشته پیام؛ ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی


22. ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 60-80

محمدرضا دهشیری؛ فرشته معبودی نژاد


23. جایگاه و نقش سیاست گذاری در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 159-179

یونس علاقه بند حسینی؛ الهام امین زاده


24. راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 165-191

سید محمد موسوی دهموردی؛ وحید بزرگی