موضوعات = علوم سیاسی
سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.271744.2197

اسماعیل خلفازاده استمال؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ نادر بهلولی زیناب؛ یوسف بیگ زاده


بررسی تاثیر سیاستگذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاستهای کلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30507/jmsp.2022.339032.2412

مجید استوار؛ مجتبی استوار


بررسی سیاست‌گذاری عمومی در حوزه اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.335681.2399

روح اله اسلامی؛ محدثه محمدی


زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.340034.2415

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


پیشنهادهای سیاستی برای بخش علم و فناوری در برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر پایه اسناد بالادست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.343633.2430

لیلا نامداریان؛ سیروس علیدوستی


مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران


راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.30507/jmsp.2022.356316.2472

رضا فرهادی؛ مسعود مطلبی؛ علی محمدزاده


نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.30507/jmsp.2022.330671.2383

نیلوفر هاشمی؛ محمد سعید ذکایی؛ محمدرضا تاجیک


واکاوی سیاست‌های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.354524.2467

جمال عبداله پور؛ غلامرضا حیدری


روابط فرامحلی حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.359349.2477

عادل سلیمانی؛ محمدرضا رضوانی


شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.370766.2503

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه افضلی گروه


نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.369193.2502

فاطمه اسدالله پور؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احسان رازانی


آینده‏نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام‏ها

دوره 10، شماره 39، مهر 1401، صفحه 610-642

10.30507/jmsp.2022.331083.2386

ایوب معروفی؛ سمانه حسن پور؛ امید امیدی شاه آبادی؛ اردلان حسینی؛ فرهاد عزیزپور


روش‌شناسی سیاست‌پردازی آب در رودخانه‌های فرامرزی

دوره 10، شماره 38، تیر 1401، صفحه 408-442

10.30507/jmsp.2022.300637.2300

میلاد باری پور؛ محمدصادق صادقیان؛ مجتبی انصاریان؛ هومن حاجی کندی


تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 216-244

10.30507/jmsp.2021.301140.2301

روح اله اسلامی؛ مریم بردبار


تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، دی 1400، صفحه 54-80

10.30507/jmsp.2021.289299.2260

محمدرضا زیرکی؛ رضا تاجفر؛ سید ابراهیم قلی زاده


شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


فرصت‌های ایران در قبال نقش آفرینی گروه بریکس در نظام بین الملل چند قطبی

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 164-188

10.30507/jmsp.2020.102465

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ سامان فاضلی