موضوعات = اقتصاد بخش عمومی
تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 192-215

10.30507/jmsp.2021.297028.2290

حبیب انصاری سامانی؛ سعید دهقان خاوری؛ هادی زارع سنگدرازی


تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 104-133

10.30507/jmsp.2021.111383

سمانه پارت؛ آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی


کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 46-72

10.30507/jmsp.2018.68825

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 3-22

10.30507/jmsp.2020.102269

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 144-165

10.30507/jmsp.2020.102392

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی


تحولات سیاسی کابینه و اثرات آن بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 96-117

10.30507/jmsp.2020.102264

فروغ جهان‌تیغ؛ مجید هاتفی مجومرد؛ ام البنین جلالی


رابطه افزایش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی با رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، شماره 23، آبان 1397، صفحه 456-477

10.32598/JMSP.6.3.456

علی فلاحتی؛ یوسف محنت فر؛ اصغر اسپهان قره‌بابا


اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 49-67

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی


رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 115-134

مهیم شیهکی تاش؛ طوبی خرم آبادی


بررسی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی

دوره 4، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، آذر 1395، صفحه 169-191

احسان حدیدی؛ نادر محقق


اثر فساد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد

دوره 4، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 153-168

مهدی ادیب پور؛ آزاده محمدی ویایی


تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده‌ها)

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 97-113

علی فلاحتی؛ مرضیه احمدی؛ اسعد اله رضایی؛ احمد نریمانی


"‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی – اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌"

دوره 3، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 1-16

محمدطاهر احمدی شادمهری؛ آزاده داودی


جهانی‌شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک

دوره 3، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 39-62

ابوالقاسم گلخندان


بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاست‏گذاری مالیاتی در ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 107-127

حمید سپهردوست؛ صابر زمانی شبخانه


طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 57-86

مرتضی عزتی؛ بهمن کریمی گلنار


تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی


هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-50

مهدی خداپرست؛ آزاده داودی