موضوعات = اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران

دوره 8، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 654-691

10.30507/jmsp.2021.102469

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


بررسی اولویتهای راهبردی سیاستهای پولی و مالی در ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 88-119

10.30507/jmsp.2020.102390

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت


تاثیر نابرابری درآمد، رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی در مخارج عمومی کشور

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 72-94

10.30507/jmsp.2020.102263

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، آذر 1398، صفحه 730-749

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.730

سلمان ستوده نیا؛ حسین احمدی راد؛ محمد دانش نیا؛ فرنگیس احمدی راد؛ اعظم قزلباش


تاثیر مولفه های دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج البلاغه

دوره 6، ویژه‌نامه سال 1397، آذر 1398، صفحه 808-823

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.808

ابوالفضل شاه آبادی؛ زینب زرین نعل


تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 30-45

10.32598/JMSP.7.1.30

علی فقه مجیدی؛ شهلا صمدی پور؛ فریبا سلامی


اثر انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 66-85

10.32598/JMSP.7.1.66

پروانه کمالی دهکردی؛ علی نظری زانیانی؛ سید نظام الدین مکیان؛ فاطمه دهقانی شاهزاده بیگمی


اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1397، صفحه 644-665

10.32598/JMSP.6.4.644

حمید محمدی؛ منیراحمد رسولی زاده


بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 81-100

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد


بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 80-100

سید محمد رضا حسینی پور


اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 69-92

حسین امیری؛ اعظم احمدیان


تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزی

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 125-141

نسیبه زارعی؛ محمد قطب الدینی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی


اثرات غیرخطی نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مبتنی بر رویکرد حدآستانه ای

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 121-138

محمد جواد مهدی زاده؛ حمید محمدی؛ ماشااله سالارپور؛ علیرضا کیخا


اثر آزادسازی مالی بر عملکرد بانک‌های تجاری ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 69-89

اکبر دهقانی؛ علی حقیقت