موضوعات = اقتصاد کشاورزی و صنعتی
بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


سنجش ضریب تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای ایران با رویکرد تسلط تصادفی

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 93-124

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ غلامرضا زمانیان؛ علی شایگان مهر


مقایسه تطبیقی شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع کارخانه ای ایران وکشورهای منتخب

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 39-56

محمدنبی شهیکی تاش؛ کامران محمودپور؛ حدیثه محسنی


مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 1-24

نادر مهرگان؛ لیلی سلطانی صحت