موضوعات = اقتصاد رفاه و توسعه
تاثیرات صنعت گردشگری بر درآمد نفت در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.385857.2551

باسم عباس؛ داود دانش جعفری؛ محمد مهدی مجاهدی؛ تیمور محمدی


چالش‌های حقوقی و عملیاتی کارآفرینی اجتماعی در ایران با تاکید بر خط مشی و سیاست‌های کلان دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.382429.2528

امین حسنوند؛ محمدحسین کریم؛ مهرشاد طولابی نژاد


تبیین اثرات چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از هزینه‌های بخش سلامت در رشد بخش تولید در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.411269.2623

نعیمه جزینی زاده؛ علی سلمان پور زنوز؛ رقیه حسن زاده؛ رستم قره داغی


توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 11، ویژه نامه سال 1402، آذر 1402

10.30507/jmsp.2023.359429.2478

ریحانه عسگری؛ حبیب انصاری سامانی؛ محمد حسن زارع


تاثیر شاخص‌ سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی سلامت

دوره 11، ویژه نامه سال 1402، آذر 1402

10.30507/jmsp.2023.370316.2508

مرضیه عارفی؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی


تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1395، صفحه 47-59

نادر مهرگان؛ محمد رضا اسکندری عطا


نقش سلامت بر عرضه نیروی کار زنان (مطالعه موردی کشورهای گروه D8)

دوره 4، شماره 15، آبان 1395، صفحه 109-124

سمیرا متقی؛ سعیده کامرانپور


هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 25-40

سید نظام الدین مکیان؛ عفت طاهرپور؛ پروانه زنگی ابادی


تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 137-167

سلمان ستوده نیا؛ محمد دانش نیا؛ اعظم قزلباش؛ حسین احمدی راد