موضوعات = اقتصاد مالی
ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

10.30507/jmsp.2023.387612.2553

محمود نیکزاد زیدی؛ ابراهیم عباسی؛ پرویز سعیدی؛ آرش نادریان


اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازده سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، ویژه‌نامه سال 1398، اسفند 1398، صفحه 26-49

10.30507/jmsp.2020.77128

ویدا ورهرامی؛ علیرضا سرابادانی؛ حمید نژاد قربان


اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 1-20

سعید دائی کریم زاده؛ محمود سلیمانی


بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 97-120

علی فقه مجیدی؛ خالد احمدزاده؛ سعیده گودینی


پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از مدل خطی(ARIMA) و غیرخطی (شبکه‌های عصبی)

دوره 2، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 59-76

ابراهیم عباسی؛ فاطمه رستگارنیا؛ فهیمه ابراهیمی


بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 25-37

حسین محمدی؛ محمدمهدی اعلایی؛ الهام اصغر نژاد