موضوعات = اقتصاد خرد
تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران

دوره 4، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 91-124

کامران محمودپور؛ میلاد سلیمانی؛ یاسر سیستانی بدوئی