موضوعات = اقتصاد
تدابیر ایران و جامعه بین‌المللی علیه تحریم با تاکید بر سیستم بین‌المللی پرداخت سوئیفت و دلار زدایی در پرتو اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.318599.2345

حسین آل کجباف؛ حسن کریمی مهابادی؛ مجتبی بابایی


امکان‌سنجی وضع مقررات نظارتی و احتیاطی برای بانک‌های توسعه‌ای و ارائه سیاست‌های نظارتی در راستای اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.321931.2357

راضیه احمدی؛ محمدهاشم بت شکن؛ جعفر جمالی؛ عباس معمارنژاد


بررسی عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه ریزی دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.30507/jmsp.2022.322835.2359

نبی امیدی


عوامل موثر بر فرصت‌های شغلی با تاکید بر نیروی کار متخصص و کارآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.337024.2407

منیره مهدی زاده؛ فاطمه صدرنبوی


تأثیر مالیات نیروی‌کار بر رفاه خانوارهای فقیر و ثروتمند در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.338118.2409

حمیدرضا ایزدی؛ مجتبی عباسیان


بررسی تاثیر نرخ‌های مالیاتی بر برخی متغیرهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.340296.2417

سید فخرالدین فخرحسینی؛ میثم کاویانی


بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.30507/jmsp.2022.348261.2448

فرید خلیلی؛ علی فلاحتی؛ کیومرث سهیلی


ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.30507/jmsp.2023.342728.2426

وحید شقاقی شهری؛ محمدحسین کریم؛ شیوا علیزاده


توسعه مالی بعنوان ابزاری برای کاهش فقر چندبعدی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.359429.2478

ریحانه عسگری؛ حبیب انصاری سامانی؛ محمد حسن زارع


اثر سالمندی جمعیت بر هزینه‌های سلامت با رویکرد سیاست‌های کلی جمعیت

دوره 10، شماره 38، تیر 1401، صفحه 342-362

10.30507/jmsp.2022.324058.2365

سمیه کوچک زاده؛ حسن حیدری؛ وحید یزدی فیض آبادی؛ علیرضا شکیبایی


تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 192-215

10.30507/jmsp.2021.297028.2290

حبیب انصاری سامانی؛ سعید دهقان خاوری؛ هادی زارع سنگدرازی


شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، دی 1400، صفحه 2-30

10.30507/jmsp.2021.272899.2200

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ سید عبدالجابر قدرتیان


الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، دی 1400، صفحه 106-130

10.30507/jmsp.2021.288290.2258

مهدی صادقی شاهدانی؛ رضا توکلی؛ امیرحسین عرب پور


طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، دی 1400، صفحه 132-159

10.30507/jmsp.2021.305953.2315

سیده نرگس موسوی؛ فیروزه حاجی علی اکبری؛ هما درودی


بررسی اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در بخش آب

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 686-711

10.30507/jmsp.2021.272107.2198

عظیم شیردلی؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ یونس صیادیان برخوردار


تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر سیاست‌های یارانه‌ای

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 104-133

10.30507/jmsp.2021.111383

سمانه پارت؛ آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی


بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، بهمن 1399، صفحه 30-45

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی