موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 140
1. تحلیل مولفه‌های عدالت اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


2. شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30507/jmsp.2021.272899.2200

سحر نقی پور ایوکی؛ محسن نیازی؛ سید عبدالجابر قدرتیان


3. واکاوی پیشران های اجرای اثر بخشی خط مشی های سیاست های اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.30507/jmsp.2021.255925.2146

میثم علیخانی؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی


4. ارزیابی وضعیت اجرای سیاست‌های کلی جمعیت (دوره 98-1390)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1400، صفحه 298-327

10.30507/jmsp.2020.245435.2117

وحید شقاقی شهری؛ اسراء کریم


5. بررسی تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه‌ای

دوره 9، شماره 33، بهار 1400، صفحه 104-133

10.30507/jmsp.2021.111383

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ سمانه پارت


8. بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 30-45

10.30507/jmsp.2020.102779

مهدی فیضی؛ مرتضی بیرانوند؛ سعید ملک الساداتی


9. بررسی "تاثیر سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی "

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 624-653

10.30507/jmsp.2021.108219

علیرضا صالحی؛ جواد خلیق؛ عقیله حیدری


10. کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 46-72

10.30507/jmsp.2018.68825

سید پرویز جلیلی کامجو؛ حمید صفاریان


11. ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت ایران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 654-673

10.30507/jmsp.2021.102469

مجتبی اکبریان؛ سیده معصومه لطیفی رستمی


12. اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 674-691

10.30507/jmsp.2021.105735

محمدرسول جهانی؛ سعید فراهانی فرد


13. تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 90-108

10.30507/jmsp.2020.102557

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


15. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 716-742

10.30507/jmsp.2021.105738

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده


16. محاسبه شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه سال 1399، زمستان 1399، صفحه 142-170

10.30507/jmsp.2020.102562

فرشته یوسف زاده؛ سید محمدرضا مهدویان


18. آینده‌نگاری شاخص‌های ترکیبی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران (افق 1404)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 422-451

10.30507/jmsp.2020.102560

نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی؛ ملیحه امیدوار


19. ارائه الگوی تجاری سازی محصولات دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 2-22

10.30507/jmsp.2020.102269

حسین صفرزاد؛ فریدون آزما؛ پرویز سعیدی؛ حسنعلی آقاجانی


21. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 38-65

10.30507/jmsp.2020.102274

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


22. بررسی اولویت های راهبردی سیاست های پولی و مالی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 88-119

10.30507/jmsp.2020.102390

پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت


24. تأثیر فساد بر تخصیص مخارج عمومی به بخش دفاعی و امنیتی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 144-165

10.30507/jmsp.2020.102392

ابوالقاسم گلخندان؛ سمیه صحرائی