کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
راهبردهای کنترل تلاطم در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.30507/jmsp.2024.419816.2641

وحید سیفی؛ محمد یعقوبی؛ مهدی صادقی شاهدانی


مفهوم‌سازی و کاربست دولت ناب، فراروی تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری

دوره 11، شماره 42، تیر 1402، صفحه 356-383

10.30507/jmsp.2022.354693.2469

فاضل سیدی؛ مرتضی موسی خانی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ شهرزاد طیاران