کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های توسعه پنج ساله کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.30507/jmsp.2023.397231.2586

مرتضی مهرعلی تبار فیروزجائی؛ حانیه علی بیکی علوی؛ غلامرضا گرایی نژاد


جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 40-60

مهدی صبوری پور؛ کیمیا کبریتی