کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای امنیت ملی و توسعۀ پایدار پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.30507/jmsp.2023.369193.2502

فاطمه اسدالله پور؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احسان رازانی


چالش های دیپلماسی ایران در مواجهه با عربستان سعودی با رویکرد سیاست های کلی نظام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.369168.2501

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


زمینه‌های همکاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم در راستای سیاست های کلی نظام

دوره 11، شماره 41، فروردین 1402

10.30507/jmsp.2022.340034.2415

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


راهبرد ملی توسعه و الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت

دوره 5، شماره 17، خرداد 1396، صفحه 165-191

سید محمد موسوی دهموردی؛ وحید بزرگی


درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، آذر 1393، صفحه 141-158

مهدی براتعلی پور