کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری

دوره 9، ویژه‌نامه سال 1400، آذر 1400، صفحه 132-159

10.30507/jmsp.2021.305953.2315

سیده نرگس موسوی؛ فیروزه حاجی علی اکبری؛ هما درودی


بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 272-297

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

مصیب پهلوانی؛ رمضان حسین زاده؛ حسینعلی بندانی خاریکه


بررسی تأثیر بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 60-80

امیر تقوی؛ مصیب پهلوانی