کلیدواژه‌ها = سلامت اداری
ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.30507/jmsp.2022.334524.2395

احمد سامی؛ مسعود احمدی؛ رحمان غفاری؛ چنگیز محمدی زاده


سیاست‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری در حوزۀ سلامت اداری

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 586-608

10.30507/jmsp.2021.277104.2217

هدایت کارگر شورکی؛ عباسعلی رضایی صدرآبادی؛ جعفر رحمانی شمسی


بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 111-132

یحیی کمالی