کلیدواژه‌ها = شبکه پایه شعاعی(RBF)
پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 51-67

محمدنبی شهیکی تاش؛ صابر مولایی؛ زینب حلاج زاده