کلیدواژه‌ها = صادرات
تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته

دوره 7، شماره 25، خرداد 1398، صفحه 86-107

10.32598/JMSP.7.1.86

آرش رفاح کهریز؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ نیر هاشمی برنج ابادی؛ نگار قاسم زاده


اثرات سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات محصولات باغی در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1397، صفحه 644-665

10.32598/JMSP.6.4.644

حمید محمدی؛ منیراحمد رسولی زاده


راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1397، صفحه 100-120

علیرضا کرباسی؛ سید حسین محمدزاده؛ علی رسولیان؛ مرتضی اشرفی