کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

دوره 11، ویژه نامه سال 1402، آذر 1402

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

پیمان عیاری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


چالش انرژی‌های فسیلی و تبیین لزوم سرمایه‌گذاری بر انرژی‏‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 5، شماره 20، بهمن 1396، صفحه 140-160

فرشته پیام؛ ابوالقاسم طاهری؛ قاسم ترابی


توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 103-127

محمدحسین کریم؛ محمود صفدری نهاد؛ مسعود امجدی پور