کلیدواژه‌ها = دولت
اثرات هزینه‌های بهداشت‌ودرمان بخش‌عمومی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 5، شماره 18، تیر 1396، صفحه 49-67

آزاد خانزادی؛ شهرام فتاحی؛ سارا مرادی


تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی