کلیدواژه‌ها = راهبرد
مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 774-796

10.30507/jmsp.2021.282139.2231

اسداله تیموری یانسری؛ فاطمه شفیعی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ پریسا نوری درزیکلائی


ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 60-80

محمدرضا دهشیری؛ فرشته معبودی نژاد