کلیدواژه‌ها = سیاست های کلی نظام
بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت‌‌های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست‌های کلی نظام اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.30507/jmsp.2023.395330.2578

سلمان توحیدی فر؛ احمد اشرفی؛ مسعود مطلبی


جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 40-60

مهدی صبوری پور؛ کیمیا کبریتی