کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
ارائه الگوی سیاست‌گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم‌انداز 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.30507/jmsp.2023.381051.2524

پیمان عیاری؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی


شناسایی و دسته‌بندی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 210-248

10.30507/jmsp.2021.251253.2134

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فرزانه حسین عسکری


توسعۀ راهبرد مشارکت‌های دولتی ـ خصوصی در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 1-26

10.30507/jmsp.2020.228651.2053

مهدیه معتمدی؛ رضا واعظی؛ سیدمهدی الوانی؛ داوود دانش جعفری


سیاست‌گذاری و بحران آب در ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1398، صفحه 410-435

10.32598/JMSP.7.3.5

روح الله اسلامی؛ احمد رحیمی


جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

دوره 5، شماره 19، آبان 1396، صفحه 40-60

مهدی صبوری پور؛ کیمیا کبریتی